Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 12/2017 (06/12/2017)

Ngày 5/12/2017, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Bí thư Đặng Văn Ba, Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp chi bộ thường kỳ tháng 12/2017.

 Hội nghị tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Đối với công tác Đảng, hội nghị đi sâu đánh giá công tác chính trị, tư tưởng và những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kết quả thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình hình đảng viên giữ cương vị lãnh đạo đơn vị trong việc gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, chính trị, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng ; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng đơn vị, các đoàn thể vững mạnh... Đồng thời cũng nêu ra những tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Đối với nhiệm vụ chuyên môn: Đ/c Bí thư Chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11/2017 của đơn vị, cụ thể: Trong tháng 11, Chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã lập, các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành.

Báo cáo viên thông tin về tình hình trong nước và thế giới. Triển khai các văn bản, nghị quyết của đảng bộ Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam.

Kết thúc hội nghị, đ/c Bí thư đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017 và yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ,  kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh nổi bật:

In tin   


Các tin khác:
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 12/2017 (06/12/17)
 Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức lễ kết nạp đảng viên (06/12/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 11/2017 (08/11/17)
 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 (11/10/17)
 Chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng (11/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10/2017 (06/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 9/2017 (14/09/17)
 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận tàu chở dầu có trọng tải 299.994 DWT vào bến phao nhập dầu (SPM). (24/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)  (28/07/17)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 6/2017 (07/06/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 5/2017 (10/05/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 4/2017 (11/04/17)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh