Văn bản
Số hiệu: Từ ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Trích yếu: Đến ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
CQBH:

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
1. 74/2021/TT-BTC 27/08/2021 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải Bộ Tài chính
2. 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chính Phủ
3. 03/2020/TT-BGTVT 21/02/2020 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN VÀ ĐỊNH BIÊN AN TOÀN TỐI THIỂU CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM Bộ GTVT
4. 90/2019/TT-BTC 31/12/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải Bộ Tài chính
5. 63/2019/TT-BTC 09/09/2019 HƯỚNG DẤN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ BĐHH VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI Bộ Tài chính
6. 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Chính Phủ
7. 171/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển Chính Phủ
8. 41/2016/TT-BGTVT 16/12/2016 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam BGTVT
9. 37/2016/TT-BGTVT 25/11/2016 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. BGTVT
10. 27/2016/TT-BGTVT 12/10/2016 Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải. BGTVT
11. 28/2015/TT-BGTVT 30/06/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải
12. 07/2015/TT-BGTVT 07/04/2015 Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải Bộ Giao thông Vận Tải
13. 06/2015/TT-BGTVT 02/04/2015 Quy định về vùng hoạt đông của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc bộ Bộ Giao thông Vận Tải
14. 09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Ban Hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Thủ tướng Chính phủ
15. 121/2014/NĐ-CP 24/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển. Chính Phủ
16. 109/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải. Chính Phủ
17. 59/2014/TT-BGTVT 27/10/2014 Quy định về kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển. Bộ Giao thông Vận Tải
18. 52/2014/TT-BGTVT 20/10/2014 Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. Bộ Giao thông Vận Tải
19. 28/2014/TT-BGTVT 29/07/2014 Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính và Bộ GTVT
20. 26/2014/TT-BTNMT 16/07/2014 Ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên & Môi trường
21. Số: 66/2014/NĐ-CP 04/07/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. Chính phủ
22. 22/2014/TT-BCT 30/06/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2013/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Bộ Công Thương
23. 55/2014/QH13 23/06/2014 Quốc Hội ban hành Luật Môi trường Quốc Hội
24. 54/2014/QH13 23/06/2014 Quốc hội ban hành Luật Hải quan Quốc Hội
25. 2341/CHHVN-VP 19/06/2014 về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy Cục Hàng hải Việt Nam
26. 48/2014/QH13 17/06/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Quốc Hội
27. 2265/CHHVN-VTDVHH 19/05/2014 về tăng cường chất lượng dịch vụ và bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao thông vận tải Cục Hàng hải Việt Nam
28. 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Chính phủ
29. 46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước Chính phủ
30. 15/2014/BGTVT 13/05/2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải
12345678910
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh