Công tác phòng, chống Covid - 19
Kế hoạch ứng phó với các tình huống của dịch bệnh Covid 19 (09/07/2021)

In tin   


Các tin khác:
 Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 (09/07/21)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh