Thông báo cảng vụ
Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyền (26/11/2020)

 

In tin   


Các tin khác:
 Thông báo về việc bán thanh lý phế liệu từ các tài sản cố định phá dỡ, hủy bỏ (02/11/20)
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (05/10/20)
 Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang gửi Thư ngỏ nhân Ngày Hàng hải Thế giới (02/10/20)
 THÔNG TƯ SỐ 63/2019/TT-BTC NGÀY 09/9/2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (09/04/20)
 Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 (09/04/20)
 Thông báo số tái khoản ngân hàng thanh toán phí, lệ phí hàng hải (01/04/20)
 QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức váo làm việc tại CVHHTH (31/03/20)
 Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động (26/03/20)
 Thông báo thay đổi thời gian triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức váo làm việc tại CVHHTH (13/03/20)
 QĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức váo làm việc tại CVHHTH (10/03/20)
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (20/01/20)
 lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chuẩn KTQG về hệ thống thu gom, tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển (15/11/19)
 Một số văn bản quy phạm pháp luật (07/11/19)
 QĐ phê duyệt danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại CVHHTH (05/09/19)
 Thông báo v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (26/08/19)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh