Thông báo cảng vụ
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân. (28/03/2016)

                 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân (Tải về)  

Các văn bn ch đo, hưng dn t chc bu c đi biu Quc hi khóa XIV và đi biu HĐND nhim k 2016- 2021 đã đưc ban hành  

1. Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 15/12/2015 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;(Tải về)

2. Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;(Tải về)

3. Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/1/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; (Tải về)

4. Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; (Tải về)

5. Nghị quyết số 1132/NQ- UBTVQH13 ngày 16/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; (Tải về)

6. Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; (Tải về)

7. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; (Tải về)

8. Kế hoạch số 151/KH-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. (Tải về)

Hiện còn 4/12 văn bản đang được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện để ban hành gồm:

1. Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;

2. Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử;

3. Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;

4. Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí phục vụ bầu cử.

 

In tin   


Các tin khác:
 Số điện thoại đường dây nóng của Cục Hàng hải Việt Nam ( bao gồm Cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc Cục) (16/03/16)
 Thông báo v/v báo cáo thống kê theo quy định tại thông tư số 58/2014/TT-BGTVT và quyết định số 130/QĐ-CHHVN (10/03/16)
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thủ tục Tàu thuyền vào cảng và rời cảng theo thông tư 54 (18/02/16)
 Thông báo về việc "Đi trước mở đường" trên Báo Giao thông (02/02/16)
 Báo cáo tổng kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Thanh Hóa năm 2015  (30/12/15)
 Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Thân 2016 (30/12/15)
 Dự thảo Quyết định quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công (25/12/15)
 Mãu bản kiểm điểm Đảng viên Năm 2015 (08/12/15)
 Tuyên truyền các hoạt động của Đại hội Biển Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2015 (26/11/15)
 Một số khẩu hiệu thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 (30/10/15)
 Thông báo về việc hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 (14/09/15)
 Thông báo kế hoạch hoạt động tháng ATGT (tháng 9) và chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) năm 2015 (07/09/15)
 Thông báo kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2015 (28/08/15)
 Thông báo hướng dẫn về việc triển khai công tác thống kê ngành hàng hải. (27/08/15)
 Thông báo về việc góp ý dự thảo và thống kê các tin liên quan đến hoạt động quản lý Hàng hải tại cảng biển và vùng nước cảng biển. (17/08/15)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh