Thông báo cảng vụ
Mãu bản kiểm điểm Đảng viên Năm 2015 (08/12/2015)

In tin   


Các tin khác:
 Tuyên truyền các hoạt động của Đại hội Biển Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2015 (26/11/15)
 Một số khẩu hiệu thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 (30/10/15)
 Thông báo về việc hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 (14/09/15)
 Thông báo kế hoạch hoạt động tháng ATGT (tháng 9) và chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) năm 2015 (07/09/15)
 Thông báo kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2015 (28/08/15)
 Thông báo hướng dẫn về việc triển khai công tác thống kê ngành hàng hải. (27/08/15)
 Thông báo về việc góp ý dự thảo và thống kê các tin liên quan đến hoạt động quản lý Hàng hải tại cảng biển và vùng nước cảng biển. (17/08/15)
 Thực hiện thông tư 20/2015/TT-BGTVT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (15/07/15)
 BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP CẢNG BIỂN, VẬN TẢI BIỂN NĂM 2015 (12/06/15)
 Kế hoạch hoạt động hưởng ứng "ngày môi trường thế giới 5/6/2015, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam" (05/06/15)
 Triển khai thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông từ 15/5 đến 15/6/2015 (13/05/15)
 Dự thảo luật 03-5-2015 (12/05/15)
 QT 26 Xác nhận việc trình KNHH - sửa đổi bổ sung (25/04/15)
 Thông báo về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2015 (24/04/15)
 Dự thảo nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa (23/04/15)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh