Thông báo cảng vụ
Một số văn bản quy phạm pháp luật (07/11/2019)

 1. Thông tư số 28/2019/TT-BGTVT ngày 12/8/2019 của Bộ trưởng BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT  ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.

2. Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

3. Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

4. Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

 

Các luật thống qua năm 2019:

-         Luật Giáo dục 2019;

-         Luật Kiến trúc 2019;

-         Luật đầu tư công 2019;

-         Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019;

-         Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

In tin   


Các tin khác:
 QĐ phê duyệt danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại CVHHTH (05/09/19)
 Thông báo v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (26/08/19)
 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo hình thức xét tuyển (03/05/19)
 Thông báo điểm kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch viện chức vào làm việc tại CVHHTH (19/04/19)
 Nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và ngày Quốc tế Lao động 1/5... (12/04/19)
 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo hình thức tiếp nhận vào viên chức (09/04/19)
 Thông tư 10/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải  (02/04/19)
 Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 (14/02/19)
 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Cục Hàng hải Việt Nam (27/12/18)
 Thông tư 54/2018/TT-BGTVT (26/12/18)
 Tham gia ý kiến đối với Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng (21/12/18)
 Thông báo v/v giải thể Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn (30/11/18)
 Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước (22/10/18)
 Triển khai thực hiện ngày pháp luật năm 2018 (15/10/18)
 Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền (31/08/18)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh