Thông báo cảng vụ
QĐ phê duyệt danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại CVHHTH (05/09/2019)

 

In tin   


Các tin khác:
 Thông báo v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (26/08/19)
 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo hình thức xét tuyển (03/05/19)
 Thông báo điểm kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch viện chức vào làm việc tại CVHHTH (19/04/19)
 Nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và ngày Quốc tế Lao động 1/5... (12/04/19)
 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo hình thức tiếp nhận vào viên chức (09/04/19)
 Thông tư 10/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải  (02/04/19)
 Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 (14/02/19)
 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Cục Hàng hải Việt Nam (27/12/18)
 Thông tư 54/2018/TT-BGTVT (26/12/18)
 Tham gia ý kiến đối với Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng (21/12/18)
 Thông báo v/v giải thể Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn (30/11/18)
 Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước (22/10/18)
 Triển khai thực hiện ngày pháp luật năm 2018 (15/10/18)
 Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền (31/08/18)
 Thông báo kế hoạch tham quan, du lịch của BCH Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (20/08/18)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh