Thông báo cảng vụ
Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 (09/04/2020)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

In tin   


Các tin khác:
 Thông báo số tái khoản ngân hàng thanh toán phí, lệ phí hàng hải (01/04/20)
 QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức váo làm việc tại CVHHTH (31/03/20)
 Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động (26/03/20)
 Thông báo thay đổi thời gian triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức váo làm việc tại CVHHTH (13/03/20)
 QĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức váo làm việc tại CVHHTH (10/03/20)
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (20/01/20)
 lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chuẩn KTQG về hệ thống thu gom, tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển (15/11/19)
 Một số văn bản quy phạm pháp luật (07/11/19)
 QĐ phê duyệt danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại CVHHTH (05/09/19)
 Thông báo v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (26/08/19)
 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo hình thức xét tuyển (03/05/19)
 Thông báo điểm kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch viện chức vào làm việc tại CVHHTH (19/04/19)
 Nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và ngày Quốc tế Lao động 1/5... (12/04/19)
 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo hình thức tiếp nhận vào viên chức (09/04/19)
 Thông tư 10/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải  (02/04/19)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh