Thông báo cảng vụ
Cục Hàng Hải Việt Nam thông báo v/v chọn cử cán bộ đăng ký bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh trong nước chuẩn bị học nâng cao tiếng Anh tai nước ngoài năm 2013 (05/11/2013)

 

In tin   


Các tin khác:
 Cảng Vụ Hàng Hải Thanh Hóa đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống khủng bố trong ngành hàng hải. (21/10/13)
 Cảng Vụ Hàng Hải Thanh Hóa cử người tham gia hội đồng thẩm định Kế hoạch ỨPSCTD của Cty đầu tư và TM dầu khí Nghi Sơn. (21/10/13)
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường thông báo v/v cử người tham gia hội đồng thẩm định Kế hoạch ỨPSCTD của Cty đầu tư và TM dầu khí Nghi Sơn. (21/10/13)
 Cục Hàng Hải Việt Nam thông báo v/v đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống khủng bố trong ngành hàng hải. (21/10/13)
 Quyết định của Giám đốc Cảng Vụ Hàng Hải Thanh Hóa v/v phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải (14/10/13)
 Cục Hàng Hải Việt Nam thông báo về chương trình học bổng phát triển nguồn nhân luwcjcao Việt Nam (JDS) năm 2014 (11/10/13)
 Quyết định của Giám đốc Cảng Vụ Hàng Hải Thanh Hóa v/v phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải. (11/10/13)
 Thông báo về việc treo cờ rủ trong hai ngày tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (11/10/13)
 Triển khai chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư (10/10/13)
 Công văn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (10/10/13)
 Danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa năm 2013 (10/10/13)
 Danh sách trích ngang, quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, khóa VI 2013 (09/10/13)
 Thông báo tuyển dụng (09/10/13)
 Sở Nội Vụ Thanh Hóa mời dự tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2013 (09/10/13)
 Cảng Vụ Hàng Hải Thanh Hóa cử người tham gia hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cảng cá Hòa Lộc, Huyện Hậu Lộc  (08/10/13)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Anh Phát, Tổ dân phố Bắc hải,

phường Hải thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264


Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh