Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 01 & Quý I/2018 (08/01/2018)

Ngày 4/1/2018, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2017, triển khai nhiệm vụ tháng & Quý I/2018, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp

 giao ban tháng 01&Quý I/2018

Ngày 04/01/2018 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 01&Quý I/2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau:

Đánh giá cao các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đại diện trong tháng 12/2017 đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng, đại diện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực sở trường của đội ngũ viên chức, người lao động, đóng góp trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01/2018

Đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn lại của tháng 12/2017, quý IV/2017và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018, cụ thể:

Các phòng, đại diện căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện hàng quý và năm để làm cơ sở triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong từng tháng.

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

1.1. Thực hiện nhiệm vụ phân công theo Quyết định số 589/QĐ-CVHHTH ngày 8/8/2017 v/v phân công nhiệm vụ lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

1.2. Chỉ đạo phòng nghiệp vụ thực hiện lĩnh vực công tác được phân công:

-  Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ.

          - Tiếp tục thực hiện công văn số 3566/CHHVN-VPIMOVN ngày 9/9/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam và công văn số 4622/CHHVN-VPIMOVN ngày 18/11/2016 của Cục hàng hải Việt Nam về việc thu hội phí IMO.

          - Tiếp tục thực hiện công văn số 406/CHHVN-QLKCHTCB ngày 10/2/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định số 33/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2017 của BGTVT.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 1542/CHHVN- CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v Tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các công trình trong vùng nước cảng biển.

- Thực hiện công văn số 574/HQTH-NV ngày 04/5/2017 của Cục Hải quan Thanh Hóa về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

- Thực hiện công văn số 2358/CHHVN- VTDVHH ngày 16/6/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện Kết luận số 11-KL-TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

           - Thực hiện công văn số 3282/CHHVN-VPIMOVN ngày 17/8/2017 của Cục hàng hải Việt Nam v/v thu hội phí IMO.

           - Thực hiện công văn số 3417/CHHVN- VTDVHH ngày 28/8/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

          - Thực hiện quyết định số 1432/QĐ-CHHVN ngày 13/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v quyết định ủy quyền việc thực hiện đăng ký và cấp sổ thuyền viên.

          - Thực hiện công văn số 4607/CHHVN-QLKCHTCB ngày 13/11/2017 của Cục hàng hải Việt Nam về việc tạm dừng thi công Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu, nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn.   

- Thực hiện công văn số 4733/CHHVN- VTDVHH ngày 22/11/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện phần mềm quản lý chỉ tiêu thống kê ngành hàng hải.

- Chỉ đạo phòng PC phối hợp với các Đại diện và các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tàu lai dắt tổ chức họp (Mời Cục HHVN tham dự).

- Chỉ đạo phòng PC làm văn bản đề nghị Nhà máy LHD Nghi Sơn xây dựng khu neo đậu, đón trả hoa tiêu riêng biệt cho những tàu dầu.

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì tổ chức thực hiện văn bản số 5209/CHHVN-CTHH ngày 22/12/2017 V/v cầu cảng số 3, số 4 – Bến cảng Lệ Môn tiếp nhận tàu chở xăng dầu.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

2.1. Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 589/QĐ-CVHHTH ngày 08/8/2017 theo nội dung và phạm vi ủy quyền Giấy ủy quyền số 618/UQ-CVHHTH ngày 16/8/2017 và nhiệm vụ được phân công tại các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan.

2.2. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng TT-ATANHH theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 857/QĐ-CVHHTH ngày 13/11/2017 trong phạm vi công việc được ủy quyền.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan chủ trì xây dựng Kế hoạch và triển khai các giải pháp đảm bảo ATANHH, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong dịp Tết Dương lịch, Tết Mậu Tuất và lễ hội Xuân.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với Đại diện Nghi Sơn, Lễ Môn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới thuyền viên phương tiện VR SB nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATANHH và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Phối hợp trao đổi thông tin giữa các Cảng vụ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm (công văn số 4480/CHHVN-ATANHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 02/11/2017).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với Đại diện Nghi Sơn, Lễ Môn tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại VB số 5197/CHHVN-TTHH ngày 22/12/2017.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với phòng Pháp chế và Đại diện Nghi Sơn, Lễ Môn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho chủ tàu, thuyền viên và ngư dân đảm bảo trật tự trên tuyến luồng hàng hải (công văn số 4781/CHHVN-ATANHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 24/11/2017).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 2016-2020. (Công văn số 4972/CHHVN-ATANHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 06/12/2017).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với Đại diện Nghi Sơn, Lễ Môn kiểm tra 100% tàu xuất cảnh đi Singapor đến hết ngày 15/01/2018.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH công bố kết luận điều tra tai nạn hàng hải tàu Đức Cường 06.

- Chỉ đạo công tác trục vớt thanh thải tàu Đức Cường 06 chìm đắm trong vùng biển tỉnh Nghệ An.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo Quyết định số 247/QĐ-CVHHTH ngày 11/4/2017.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng Kế hoạch PCTT và TKCN theo hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam tại công văn số 4238/CHHVN-ATANHH ngày 20/10/2017.

- Chỉ đạo phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế PHTKCN trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Rà soát, sửa đổi, bổ sung nếu cần để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo Quyết định số 245/QĐ-CVHHTH ngày 11/4/2017.

- Chỉ đạo thực hiện công tác duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã được công bố. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy trình quản lý chất lượng phù hợp.

2.5. Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban Ban An ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 244/QĐ-CVHHTH ngày 11/4/2017.

- Chỉ đạo cập nhật hồ sơ tài liệu Quyết định công bố khu vực neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa. Phổ biến tuyên truyền đến các cơ quan đơn vị liên quan.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiến nghị về Quy chế phối hợp trong công tác PCTT TKCN và ATHH, về Quy hoạch các khu neo đậu, đánh giá các khu neo đậu tránh trú bão, đề xuất, bổ sung vào quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão dự kiến tại khu vực, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam.

2.6. Các nhiệm vụ có liên quan:

Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận tại các cuộc họp của BCĐ ISO, BCH PCTT &TKCN, Ban An ninh khu neo đậu cho tàu thuyền. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Những trường hợp chây ỳ, không đảm bảo tiến độ, không đảm bảo chất lượng, báo cáo Giám đốc để xử lý.

3. Phòng Pháp chế

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; kết quả nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn; công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tình hình thự hiện thủ tục điện tử theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP và Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT;

- Báo cáo tổng hợp kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp tháng 10 theo yêu cầu của Cục HHVN tại công văn số 2337/CHHVN-PC ngày 15/6/2017 về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp, hiệp hội vận tải địa phương;

- Lập Kế hoạch kiểm tra giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải; duy tu, kiểm định cầu cảng, bến cảng… theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Pháp chế (ban hành kèm theo Quyết định số 857/QĐ-CVHHTH ngày 13/11/2017 của Giám đốc Cảng vụ HH Thanh Hóa) và triển khai thực hiện khi được lãnh đạo phê duyệt.

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

4. Phòng Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về AT, AN hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và PTTNĐ VR-SB; tăng cường kiểm tra 100% đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để tránh lưu giữ ở nước ngoài theo chỉ đạo của BGTVT và CHHVN.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải theo chỉ đạo của BGVT và CHHVN tại các văn bản như: Chị thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/16/2016 của Bộ trưởng BGTVT và Kế hoạch số 279/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2017 về thực hiện Chị thị số 11/CT-BGTVT; văn bản số 303/CHHVN-AT&ANHH ngày 24/01/2017; số 388/CHHVN-ATANHH ngày 27/9/2017;

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế phối hợp; kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến đến 100% tàu biển VN hoạt động tuyến quốc tế khi đi vào vùng biển có nguy cơ cao cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực biển Sulu-Celebes và vùng biển phía Đông đảo Sabah Nam Philipines theo các văn bản chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 93/2013/NĐ-CP và triển khai thực hiện Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017.

- Phối hợp với các Đại diện tăng cường kiểm tra kiểm soát tải trọng tại các Bến cảng theo chỉ đạo của CHHVN tại công văn số 5197/CHHVN-TTHH ngày 22/12/2017 và thực hiện xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

- Tiếp tục phối hợp với BCH Bộ đội BP tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm PHTKCNHH KVI; Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa thực hiện Quy chế PHTKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2016 của CHHVN và của đơn vị xây dựng; phối hợp với Đồn BP cửa khẩu cảng Thanh Hóa; BCH BP cửa khẩu cảng Nghi Sơn; Phòng CS Đường thủy tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh cho tàu thuyền hoạt động tại các cảng biển Thanh Hóa theo Quy chế phối hợp số 404/QCPH-ANCB ngày 25/8/2015.

- Tiếp tục đôn đốc chủ tàu khẩn trương trục vớt tàu Đức Cường 06 theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 4292/CHHVN-ATANHH ngày 24/10/2017.

- Báo cáo tổng kết phòng chống lụt bão theo quy định tại Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT.

5. Phòng Tài vụ

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại của tháng 12/2017;

- Báo cáo quyết toán tài chính 2017

- Công tác kiểm kê ấn chỉ, kiểm kê tài sản cố định cuối năm 2017;

- Báo cáo ấn chỉ 6 tháng cuối năm 2017; kê khai nộp thuế tháng 12/2017;

- Đối chiếu số dư­ tiền gửi với Kho bạc Nhà n­ước.

- Đối chiếu số thu phí BĐHH năm 2017 với Công ty XMNS

- Lấy xác nhận số nộp ngân sách nhà n­ước năm 2017.

- Kê khai quyết toán phí, lệ phí nộp ngân sách nhà n­ước năm 2017.

- Báo cáo tiết kiệm chống lãng phí Quý IV/2017.

- Tiếp tục triển khai báo cáo thống kê về phí, lệ phí hàng hải theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục tr­ưởng Cục HHVN về việc hư­ớng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải;

- Tiếp tục tham gia công tác Ban chỉ đạo ISO và Ban soạn thảo quy chế nội bộ;

- Kế hoạch công tác tháng 2/2017

6. Phòng Tổ chức Hành chính

- Tiếp tục thực hiện những công việc vẫn còn hiệu lực đã phân công trong tháng 12/ 2017(toàn phòng)

- Thực hiện các báo cáo trong tháng 01/2017:

+ Báo cáo công tác tiền lương thực hiện năm 2017 (24/01)

- Thực hiện công tác công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 đối với những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập.

- Họp Hội đồng TĐKT xét khen thưởng năm 2017, hoàn chỉnh hồ sơ thi đua gửi Hội đồng TĐKT Cục HHVN (10/01).

- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của đơn vị.

- Tham mưu cho Giám đốc ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

7. Đại diện Nghi Sơn

- Tiếp tục thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2312/CHHVN-TTHH ngày 13/6/2017 của CHHVN về việc chấn chỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ;

- Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan đến hoạt động hàng hàng hải triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải đến các doanh nghiệp cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu hoạt động tại cảng biển Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, về việc Kiểm tra, cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng yêu cầu cán bộ Pháp chế, An toàn hàng hải thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn;

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các phương tiện thi công công trình hàng hải trong khu vực quản lý theo đúng Phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm;

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 3582/CHHVN-CTHH ngày 06/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khai thác Cầu cảng số 1, số 2, số 2A thuộc Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, Đại diện tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho tàu vàoa, rời cảng;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 4062/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 10/10/2017 của CHHVN về việc Triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên.

- Triển khai thực hiện văn bản số 13214/UBND-THKH ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận địa điểm tập kết vật liệu của Dự án nạo vét bảo dưỡng khu quay tàu và khu nước trước bến 1,2 – cảng Nghi Sơn.

- Triển khai thực hiện văn bản số 4881/CHHVN-HTQT ngày 30/11/2017 của CHHVN về việc Tàu Xin Quang Hai nghi chở than Triều Tiên đang di chuyển đến Việt Nam;

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1979/QĐ-CHHVN ngày 30/11/2017 của CHHVN về việc Quyết định điều chỉnh quyết định 1167/QĐ-CHHVN ngày 4/11/2015 của CHHVN về việc Công bố mở Cầu cảng số 5 thuộc Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 801/QĐ-CVHHTH ngày 24/10/2017 của Giám đốc CVHHTH về việc Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải 70.000 DWT giảm tải vào, rời Cầu cảng số 3 Bến cảng Tổng hợp Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 900/QĐ-CVHHTH ngày 24/11/2017 của Giám đốc CVHHTH về việc Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải 60.000 DWT giảm tải vào, rời Cầu cảng số 5 Bến cảng Tổng hợp Nghi Sơn;

- Triển khai thực hiện văn bản số 4964/CHHVN-KHĐT ngày 06/12/2017 của CHHVN về việc Bổ sung công năng Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn tiếp nhận tàu công ten nơ có thời hạn;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5048/CHHVN-ATANHH ngày 11/12/2017 của CHHVN về việc Kiểm tra tàu biển Việt Nam xuất cảnh đi Singapore;

- Triển khai thực hiện văn bản số 4944/CHHVN-CTHH ngày 5/12/2017 của CHHVN Điều chỉnh cỡ tàu tại khu chuyền tải của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tăng cỡ tàu tiếp nhận từ 180.000DWT lên 210.000DWT;

- Triển khai thực hiện TBHH số 347/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18/12/2017 của Tổng Công ty BĐATHH Miền Bắc về thông số kỹ thuật luồng Nghi Sơn;

- Phối hợp triển khai thực hiện Văn bản số 698/CVHHQN-PC ngày 13/12/2017 của Cảng vụ HH Quy Nhơn về việc tàu Cát Tường 26 tự ý rời cảng biển Quy Nhơn;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5178/CHHVN-ĐKTBTV ngày 21/12/2017 của CHHVN về việc Thông báo hủy GCNKNCM không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 21/12/2017;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5169/CHHVN-AT&ANHH ngày 20/12/2017 của CHHVN về việc Bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm và tổ chức phục vụ vận chuyển khách trong dịp Tết, Lễ hội Xuân 2018;

- Triển khai thực hiện văn bản số 520B/CHHVN-KHĐT ngày 22/12/2017 của CHHVN về việc Xem xét chấp thuận chủ trương nạo vét duy tu một số điểm cạn luồng hàng hải Nghi Sơn bằng vốn của doanh nghiệp;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5197/CHHVN-TTHH ngày 22/12/2017 của CHHVN về việc Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5219/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 22/12/2017 của CHHVN về việc Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5229/CHHVN-HTQT ngày 25/12/2017 của CHHVN về việc Tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến các tàu nghi chở hàng bị cấm của CHDCND Triều Tiên;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 994/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của CVHHTH, Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng BGTVT Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển;

- Triển khai thực hiện Văn bản số 995/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của CVHHTH, về việc Triển khai thực hiện việc thiết lập trật tự an toàn hàng hải trên các tuyến luồng hàng hải trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa;

- Thực hiện Văn bản số 996/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của CVHHTH, về việc Triển khai thực hiện Thông tư 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5279/CHHVN-KHĐT ngày 27/12/2017 của CHHVN về việc Tăng cường, kiểm soát, quản lý cảng biển, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải;

- Triển khai thực hiện Văn bản 1004/KH-CVHHTH ngày 29/12/2017 của CVHHTH, Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018.

8. Đại diện Lễ Môn

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phương tiện VR-SB hoạt động theo đúng vùng cho phép theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 4480/CHHVN-AT, ANHH ngày 02/11/2017.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tuyến luồng và các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc những ý kiến  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “Có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, kể cả khả năng ngăn chặn từ xa” các tàu biển nghi vấn chở các mặt hàng bị cấm của Triều Tiên có hành trình đến các cảng Việt Nam.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                      TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                                          TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện (để t/hiện);

- Lưu: VT, TCHC.

                                                                                                     Lê Duy Hải

 

 

 

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ I/2018

 

 1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung:

 

           - Tiếp tục thực hiện công văn số 1527/CHHVN- VPIMOVN ngày 23/6/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc b/c tình hình thu phí IMO Qúi I/2014 (b/c hàng quí)

- Thực hiện Quyết định số 335/QĐ-CHHVN ngày 28/03/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam: Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện về việc  công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017. (b/c ngày 05 hàng tháng)                                                                          

- Thực hiện công văn số 1542/CHHVN- CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các công trình trong vùng nước cảng biển. (b/c trướcngày 15 tháng đầu mỗi quí)

- Thực hiện công văn số 2337/CHHVN- PC ngày 15/6/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với các doanh nghiệp, Hiệp hội tại địa phương.(b/c hàng tháng) 

- Thực hiện Quyết định số 1043/QĐ-CHHVN ngày 20/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam: Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 382/QĐ-BGTVT ngày 7/7/2017 của Bộ GTVT. (b/c hàng tháng cùng với Quyết định 335/QĐ-CHHVN ngày 28/3/2017)

- Thực hiện công văn số 3490/CHHVN- KHCNMT ngày 31/8/2017 của cảng biển. ( trước ngày 25 hàng tháng)                                  

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng:

2.1. Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 589/QĐ-CVHHTH ngày 08/8/2017 theo nội dung và phạm vi ủy quyền Giấy ủy quyền số 618/UQ-CVHHTH ngày 16/8/2017 và nhiệm vụ được phân công tại các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan.

2.2. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng TT-ATANHH theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 857/QĐ-CVHHTH ngày 13/11/2017 trong phạm vi công việc được ủy quyền.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan chủ trì xây dựng Kế hoạch và triển khai các giải pháp đảm bảo ATANHH, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong dịp Tết Dương lịch, Tết Mậu Tuất và lễ hội Xuân.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với Đại diện Nghi Sơn, Lễ Môn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới thuyền viên phương tiện VR SB nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATANHH và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Phối hợp trao đổi thông tin giữa các Cảng vụ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm (công văn số 4480/CHHVN-ATANHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 02/11/2017).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 2016-2020. (Công văn số 4972/CHHVN-ATANHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 06/12/2017).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với phòng Pháp chế, Đại diện Nghi Sơn, Đại diện Lễ Môn tuyên truyền phổ biến Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, chú ý những nội dung mới (Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ  01/02/2018).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với phòng Pháp chế và Đại diện Nghi Sơn tuyên truyền phổ biến nội dung Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và quản lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Việt Nam tới các đối tượng liên quan (công văn số 4821/CHHVN-KHCNMT ngày 28/11/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam xử lý vi phạm quy định về hoạt động quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng, có dầu từ tàu biển Việt Nam (Nghị định số 142/2017/NĐ-CP - Điều 58).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với phòng Pháp chế, Đại diện Nghi Sơn, Đại diện Lễ Môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, công tác kiểm soát và thanh tra kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa. (công văn số 5197/CHHVN-TTHH ngày 22/12/2017).

2.3. Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo Quyết định số 247/QĐ-CVHHTH ngày 11/4/2017.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng Kế hoạch PCTT và TKCN theo hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam tại công văn số 4238/CHHVN-ATANHH ngày 20/10/2017.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo Quyết định số 245/QĐ-CVHHTH ngày 11/4/2017.

2.5. Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

2.6. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt kế hoạch năm 2018 trong lĩnh vực công tác được phân công ngay từ đầu năm.

3. Phòng Pháp chế:

- Thực hiện các báo cáo quý I về công tác TTHC; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tình hình thực hiện thủ tục điện tử theo Thông tư số 54/2015/TT BGTVT; quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa trên tuyến vận tải biển nội địa;

- Lập Kế hoạch về công tác TTPBPL năm 2018 trình lãnh đạo xem xét và tổ chức triển khai thực hiện khi được lãnh đạo phê duyệt;

- Các công việc liên quan đến xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của cơ quan;

- Tổ chức triển khai thực hiện và TTPB Nội quy cảng biển khi được Cục HHVN phê duyệt.

- Tiếp tục phối hợp với Xí nghiệp khảo sát BĐATHHMB thực hiện thủ tục công bố Khu neo đậu kết hợp tránh trú bão lệ Môn

4. Phòng Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải:

- Triển khai thực hiện kế hoạch số 5169/CHHVN-AT&ANHH ngày 20/12/2017 của CHHVN bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ Hội xuân 2018.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của CHHVN phê duyệt tại Quyết định số 2015/QĐ-CHHVN ngày 13/12/2017.

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ  PCTT&TKCN 2018 theo văn bản chỉ đạo của CHHVN tại công văn số 4238/CHHVN-ATANHH ngày 20/10/2017.

5. Phòng Tài vụ

- Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn lại của tháng 12 và quý IV/2017.

- Báo cáo tài chính năm 2017.

- Phân khai tạm thời Dự toán thu, chi NSNN năm 2017 làm căn cứ kiểm soát chi khi Cục HHVN giao Dự toán.

- Báo cáo ấn chỉ, kê khai nộp thuế năm 2017.

- Hoàn thành công tác kiểm kê TSCĐ cuối năm.

- Thực hiện công khai tài chính

- Báo cáo tiết kiệm chống lãng phí Quý I/2018

- Phối hợp với các phòng ban trong cơ quan tổ chức đón tết nguyên đán 2018.

- Công tác Ban soạn thảo quy chế

- Kế hoạch công tác tháng 4 và quý II/2018.

6. Phòng Tổ chức Hành chính

- Báo cáo lao động và thu nhập năm 2017.

- Báo cáo Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017.

- Báo cáo kết quả thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.

- Lập Kế hoạch đón Tết Mậu Tuất năm 2018 (Kế hoạch trực Tết, thưởng Tết; kinh phí mua sắm phục vụ Tết...(TV+ TCHC))

- Tổng vệ sinh cơ quan, treo cờ đón Tết cổ truyền (dự kiến thứ 2, ngày 12/02/2018 tức 27/12 Đinh Dậu - Toàn bộ cơ quan)

- Họp cuối năm (dự kiến thứ 3, ngày 13/02/2018 tức 28/12 Đinh Dậu).

- Nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất (từ 14/02 đến hết ngày 20/02/2018 - tức 29/12 Đinh Dậu đến hết ngày 05 tháng Giêng Mậu Tuất)

- Tổ chức gặp mặt đầu Xuân (Thứ 4, ngày 21/02/2018 - tức mùng 6 tháng Giêng Mậu Tuất).

- Báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý kiến nghị về thủ tục hành chính Quý I/2018.

- Thực hiện báo cáo thống kê theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn hệ thống thống kê chỉ tiêu và chế độ báo cáo thông kê ngành hàng hải.

- Hưởng ứng tuần lễ VSATLĐ-PCCN lần thứ 20 năm 2018.

-Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Văn bản QPPL liên quan đến cán, bộ, CC,VC.

- Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

7. Đại diện Nghi Sơn

- Tiếp tục thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2312/CHHVN-TTHH ngày 13/6/2017 của CHHVN về việc chấn chỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ;

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan đến hoạt động hàng hàng hải triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải đến các doanh nghiệp cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu hoạt động tại cảng biển Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, về việc Kiểm tra, cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng yêu cầu cán bộ Pháp chế, An toàn hàng hải thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn;

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các phương tiện thi công công trình hàng hải trong khu vực quản lý theo đúng Phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm;

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 3582/CHHVN-CTHH ngày 06/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khai thác Cầu cảng số 1, số 2, số 2A thuộc Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, Đại diện tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho tàu vào, rời cảng;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 4062/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 10/10/2017 của CHHVN về việc Triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên.

- Triển khai thực hiện văn bản số 13214/UBND-THKH ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận địa điểm tập kết vật liệu của Dự án nạo vét bảo dưỡng khu quay tàu và khu nước trước bến 1,2 – cảng Nghi Sơn.

- Triển khai thực hiện văn bản số 4881/CHHVN-HTQT ngày 30/11/2017 của CHHVN về việc Tàu Xin Quang Hai nghi chở than Triều Tiên đang di chuyển đến Việt Nam;

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1979/QĐ-CHHVN ngày 30/11/2017 của CHHVN về việc Quyết định điều chỉnh quyết định 1167/QĐ-CHHVN ngày 4/11/2015 của CHHVN về việc Công bố mở Cầu cảng số 5 thuộc Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 801/QĐ-CVHHTH ngày 24/10/2017 của Giám đốc CVHHTH về việc Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải 70.000 DWT giảm tải vào, rời Cầu cảng số 3 Bến cảng Tổng hợp Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 900/QĐ-CVHHTH ngày 24/11/2017 của Giám đốc CVHHTH về việc Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải 60.000 DWT giảm tải vào, rời Cầu cảng số 5 Bến cảng Tổng hợp Nghi Sơn;

- Triển khai thực hiện văn bản số 4964/CHHVN-KHĐT ngày 06/12/2017 của CHHVN về việc Bổ sung công năng Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn tiếp nhận tàu container có thời hạn;

- Phối hợp triển khai thực hiện Văn bản số 698/CVHHQN-PC ngày 13/12/2017 của Cảng vụ HH Quy Nhơn về việc tàu Cát Tường 26 tự ý rời cảng biển Quy Nhơn;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5178/CHHVN-ĐKTBTV ngày 21/12/2017 của CHHVN về việc Thông báo hủy GCNKNCM không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 21/12/2017;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5169/CHHVN-AT&ANHH ngày 20/12/2017 của CHHVN về việc Bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm và tổ chức phục vụ vận chuyển khách trong dịp Tết, Lễ hội Xuân 2018;

- Triển khai thực hiện văn bản số 520B/CHHVN-KHĐT ngày 22/12/2017 của CHHVN về việc Xem xét chấp thuận chủ trương nạo vét duy tu một số điểm cạn luồng hàng hải Nghi Sơn bằng vốn của doanh nghiệp;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5197/CHHVN-TTHH ngày 22/12/2017 của CHHVN về việc Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5219/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 22/12/2017 của CHHVN về việc Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5229/CHHVN-HTQT ngày 25/12/2017 của CHHVN về việc Tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến các tàu nghi chở hàng bị cấm của CHDCND Triều Tiên;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 994/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của CVHHTH, Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng BGTVT Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển;

- Triển khai thực hiện Văn bản số 995/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của CVHHTH, về việc Triển khai thực hiện việc thiết lập trật tự an toàn hàng hải trên các tuyến luồng hàng hải trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa;

- Thực hiện Văn bản số 996/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của CVHHTH, về việc Triển khai thực hiện Thông tư 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5279/CHHVN-KHĐT ngày 27/12/2017 của CHHVN về việc Tăng cường, kiểm soát, quản lý cảng biển, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải;

- Triển khai thực hiện Văn bản 1004/KH-CVHHTH ngày 29/12/2017 của CVHHTH, Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018.

            8. Đại diện Lễ Môn

        - Tổ chức tổng vệ sinh Đại diện chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;

- Phân công cán bộ, nhân viên Đại diện trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;

- Tăng cường đảm bảo trật tự  ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018;

- Phối hợp thực hiện các báo cáo về tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;

- Phối hợp thực hiện báo cáo kết quả triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

                  Tháng 01/2018

In tin   


Các tin khác:
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 12/2017 (06/12/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 12/2017 (06/12/17)
 Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức lễ kết nạp đảng viên (06/12/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 11/2017 (08/11/17)
 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 (11/10/17)
 Chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng (11/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10/2017 (06/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 9/2017 (14/09/17)
 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận tàu chở dầu có trọng tải 299.994 DWT vào bến phao nhập dầu (SPM). (24/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)  (28/07/17)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 6/2017 (07/06/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 5/2017 (10/05/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2017 (11/04/17)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Anh Phát, Tổ dân phố Bắc hải,

phường Hải thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264


Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh