Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10/2017 (06/10/2017)

Ngày 5/10/2017, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9/2017, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2017, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp

 giao ban tháng 10 và Quý IV/2017

Ngày 05/10/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 10 và Quý IV/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau:

Đánh giá cao các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đại diện trong tháng 9/2017 đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng, đại diện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực sở trường của đội ngũ viên chức, người lao động, đóng góp trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và Quý IV/2017 như sau:

I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

Đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn lại của tháng 9/2017 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, cụ thể:

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

- Chỉ đạo phòng nghiệp vụ và Đại diện thực hiện lĩnh vực công tác được phân công:

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với các phòng và Đại diện nghiên cứu tham mưu thực hiện văn bản số 3917/CHHVN-VTDVHH ngày 29/9/2017 của Cục HHVN V/v triển khai thực hiện văn bản số 9411/BGTVT-VP ngày 18/8/2017.

- Chỉ đạo Tổ soạn thảo Nội quy Cảng biển lấy ý kiến và hoàn thiện Nội Quy cảng biển và trình Cục HHVN trong tháng 10/2017.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 10155/UBND-CN ngày 8/9/2016 của UBND tỉnh Thanh hóa về việc giao kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu, không sử dung ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 3566/CHHVN-VPIMOVN ngày 9/9/2016; công văn số 4622/CHHVN-VPIMOVN ngày 18/11/2016 công văn số 3282/CHHVN-VPIMOVN ngày 17/8/2017của Cục hàng hải Việt Nam về việc thu hội phí IMO.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 406/CHHVN-QLKCHTCB ngày 10/2/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định số 33/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2017 của BGTVT.

- Căn cứ Thông tư số 44/2016/TT-BGTVT ngày 26/12/2016 của Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, tiếp tục chỉ đạo phòng PC xây dựng bình đồ vùng nước b/c CHHVN và hướng dẫn Công ty TNHHLHD Nghi Sơn làm các thủ tục công bố mở cảng, bến phao, khu nước, vùng nước…..

- Tiếp tục thực hiện công văn số 1542/CHHVN- CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v Tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các Công trình trong vùng nước cảng biển.

- Thực hiện công văn số 574/HQTH-NV ngày 04/5/2017 của Cục Hải quan Thanh Hóa về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

- Thực hiện công văn số 2358/CHHVN- VTDVHH ngày 16/6/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện Kết luận số 11-KL-TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

- Thực hiện công văn số 3417/CHHVN- VTDVHH ngày 28/8/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thực hiện quyết định số 1432/QĐ-CHHVN ngày 13/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v quyết định ủy quyền việc thực hiện đăng ký và cấp sổ thuyền viên

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

- Chỉ đạo phòng AT&TTHH Về việc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn 03 tháng cuối năm 2017 theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 3885/CHHVN-ATANHH ngày 27/9/2017.

- Chỉ đạo phòng AT&TTHH tham mưu thực hiện những kiến nghị của Đại diện Nghi Sơn tại văn bản số 50/CVHHTH-ĐDNS ngày 25/9/2017 V/v công trình thi công trong vùng nước cảng biển.

- Chỉ đạo phòng AT&TTHH chủ trì phối hợp với các Đại diện tổ chức thực hiện tăng cường phổ biến, tuyên truyền, cảnh báo cướp biển và trộm cắp có vũ trang đối với tàu hoạt động tuyến quốc tế theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 3684/CHHVN-ATANHH ngày 13/9/2017; văn bản số 3689/CHHVN-ATANHH ngày 13/9/2017 V/v cảnh báo về âm mưu, phương thức khủng bố mới.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án nạo vét, duy tu luồng hàng hải Lệ Môn theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 11117/UBND-CN ngày 15/9/2017.

+ Chỉ đạo phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế PHTKCN trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Rà soát, sửa đổi, bổ sung nếu cần để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế.

+ Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban an ninh khu neo đậu tàu chờ làm hàng và đón trả hoa tiêu trong vùng nước các cảng biển thuộc tỉnh Thanh Hóa.

+ Đôn đốc cập nhật hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển tỉnh Thanh Hóa.

+ Chỉ đạo Phòng AT&TTHH phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế phương án an toàn, PCCN, tràn dầu của Bến cảng Quân sự Nam Ngạn để Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn có cơ sở làm thủ tục cho tàu thuyền nội địa ra vào làm hàng tại cảng.

+ Chỉ đạo báo cáo Cục HHVN về triển khai công tác điều tra tai nạn hàng hải đâm va giữa tàu Sài Gòn Fortune và tàu cá.

Làm việc với chủ tàu Fortune, chủ tàu cá TH 91469 TS thu thập tài liệu chứng cứ liên quan, bước đầu lấy lời khai của nhân chứng.

+ Chỉ đạo báo cáo Cục quá trình triển khai công tác trục vớt tàu Đức Cường 06 gần khu vực P0 hướng Cảng Nghi Sơn, vùng biển Nghệ An. Đề nghị gia hạn thời gian điều tra tai nạn của tàu Đức Cường 06.

+ Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN năm 2017 theo yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam tại công văn số 2271/CHHVN – ATANHH ngày 09/6/2017.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc KH TKCN 6 tháng cuối năm đã báo cáo Cục HH tại BC số 427/CVHHTH-AT&TTHH ngày 12/6/2017

+ Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác duy trì và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

+ Chỉ đạo các phòng, đại diện rà soát các quy trình nghiệp vụ, các quy chế, quy định nội bộ; cập nhật các thủ tục hành chính, quy trình quản lý chất lượng sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới; đề xuất, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch đánh giá nội bộ cơ quan năm 2017.

- Chỉ đạo công tác Giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch, nạo vét, xã hội hóa nạo vét, xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, luồng hàng hải, kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện và các công trình hàng hải khác.

- Chỉ đạo Phòng AT&TTHH tập hợp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến Dự án xã hội hóa thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn: các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, các văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa và các ngành, chính quyền địa phương, các cấp liên quan đến Dự án.

- Chỉ đạo các phòng, đại diện phân công cụ thể cán bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Dự án xã hội hóa thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn, có tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

- Chỉ đạo phối hợp với Trung tâm TKCN khu vực 1 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến an toàn hàng hải, nâng cao nhận thức cho người đi biển.

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận tại các cuộc họp của BCĐ ISO, BCH PCTT &TKCN, Ban An ninh khu neo đậu cho tàu thuyền. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Những trường hợp chây ỳ, không đảm bảo tiến độ, không đảm bảo chất lượng, báo cáo Giám đốc để xử lý.

3. Phòng Pháp chế

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; kết quả nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn; công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tình hình thự hiện thủ tục điện tử theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP và Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT;

- Phòng PC chủ trì phối hợp với các phòng và Đại diện nghiên cứu tham mưu thực hiện văn bản số 3917/CHHVN-VTDVHH ngày 29/9/2017 của Cục HHVN V/v triển khai thực hiện văn bản số 9411/BGTVT-VP ngày 18/8/2017.

- Tổng hợp Báo cáo kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp tháng 10 theo yêu cầu của Cục HHVN tại công văn số 2337/CHHVN-PC ngày 15/6/2017 về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp, hiệp hội vận tải địa phương;

- Tham mưu tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Nội quy cảng biển Thanh Hóa để lấy ý kiến thống nhất nội bộ lần cuối;

- Báo cáo Cục HHVN về kết quả xây dựng Bình đồ vùng nước cảng biển Thanh Hóa;

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

4. Phòng An toàn và thanh tra hàng hải

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về AT, AN hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và PTTNĐ VR-SB; kiểm tra 100% đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để tránh lưu giữ ở nước ngoài theo chỉ đạo của BGTVT và CHHVN.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa như: Kế hoạch hành động an toàn giao thông năm 2017; Chị thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/16/2016 của Bộ trưởng BGTVT và Kế hoạch số 279/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2017 về thực hiện Chị thị số 11/CT-BGTVT; Quyết định số 267/QĐ-CHHVN ngày 14/3/2017; văn bản số 303/CHHVN-ATANHH ngày 24/01/2017.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động du lịch và khi tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội theo chỉ đạo của CHHVN tại các văn bản: số 1702/CHHVN-KHCNMT ngày 8/5/2017; số 1724/CHHVN-ATANHH ngày 09/5/2017); số 2009/CHHVN-ATANHH ngày 25/5/2017; số 2687/CHHVN-ATANHH ngày 05/7/2017.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế phối hợp; kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến đến 100% tàu biển VN hoạt động tuyến quốc tế khi đi vào vùng biển có nguy cơ cao cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực biển Sulu-Celebes và vùng biển phía Đông đảo Sabah Nam Philipines theo các văn bản chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 93/2013/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 02/TTHH ngày 13/10/2016 của Thanh tra HH-CHHVN và văn bản số 1145/TTr ngày 10/10/2016 của Thanh tra BGTVT.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa thực hiện kiểm tra, kiểm soát tải phương tiện đường bộ theo Kế hoạch phối hợp đã lập và Quy chế phối hợp và báo cáo theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 987/CHHVN-TTHH ngày 17/3/2017; thực hiện xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

- Tiếp tục phối hợp với BCH Bộ độ BP tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm PHTKCNHH KVI; Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa thực hiện Quy chế PHTKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2016 của CHHVN và của đơn vị xây dựng; phối hợp với Đồn BP cửa khẩu cảng Thanh Hóa; BCH BP cửa khẩu cảng Nghi Sơn; Phòng CS Đường thủy tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh cho tàu thuyền hoạt động tại các cảng biển Thanh Hóa theo Quy chế phối hợp số 404/QCPH-ANCB ngày 25/8/2015.

- Phối hợp Đại diện Lệ Môn, Nghi Sơn và cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án BĐATHH đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan, các công trình hàng hải: vét vũng quay, vùng nước, xây dựng cầu cảng số 3, 4 Bến cảng TH quốc tế Nghi Sơn; dự án luồng Lệ Môn. Giám sát việc thực hiện xây dựng của chủ đầu tư đối với các dự án: Bến cảng Container Long Sơn; cầu số 6 Công ty CP xuất khẩu Công Thanh.

- Phối hợp Đại diện Nghi Sơn kiểm tra các điều kiện an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu vào hoạt động tại các bến cảng: cầu cảng xuất sản phẩm, bến phao SPM của Nhà máy LHD Nghi Sơn; Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

- Tiếp tục điều tra xử lý và dự thảo báo cáo tai nạn tàu Đức Cường 06 theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 3115/CHHVN-ATANHH ngày 07/8/2017.

- Tiếp tục xác minh và báo cáo theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 3307/CHHVN-ATANHH ngày 18/8/2017 v/v đâm va giữa tàu Sai Gon Fortune và tàu cá TH 91469TS.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác PCTT&TKCN.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công.

5. Phòng Tổ chức Hành chính

- Các báo cáo nghiệp vụ tháng 10/2017.

+ Báo cáo về việc tiếp nhận và xử lý những kiến nghị về thủ tục hành chính

+ Xây dựng Kế hoạch luân chuyển cán bộ cho năm 2018 (20/10).

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017.

- Triển khai thực hiện văn bản số 9411/BGTVT-VP ngày 18/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

         - Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đợt II/2017 cho cán bộ, CC, VC, người lao động cơ quan.

- Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra số 2 Bộ GTVT (06/10)

- Tham gia lớp Tập huấn về công tác Tổ chức cán bộ (13-15/10)

- Tham mưu thực hiện văn bản số 8742/UBND-BHXH ngày 27/9/2017 của UBND TP Thanh Hóa V/v bổ sung hoàn thiện thông tin, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; Văn bản số 3834/CHHVN-TCCB ngày 22/9/2017 của Cục HHVN V/v công tác tổ chức cán bộ; Văn bản số 3835/CHHVN-TCCB ngày 22/9/2017 của Cục HHVN V/v sử dụng tài sản nhà nước; Văn bản số 3799/CHHVN-KHCNMT ngày 20/9/2017 của Cục HHVN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017; Văn bản số 3636/CHHVN-KHCNMT ngày 12/9/2017 của Cục HHVN V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện.

- Làm việc với Ban QL khu kinh tế Nghi Sơn để hoàn thiện thủ tục xin đất xây dựng Đại diện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

6. Phòng Tài vụ

- Các báo cáo nghiệp vụ tháng 10/2017.

- Báo cáo tài chính quý III/2017.

- Báo cáo ấn chỉ quý III/2017, kê khai nộp thuế tháng 9/2017.

- Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí quý III/2017.

- Báo cáo thu phí, lệ phí quý III/2017.

- Tham gia tập huấn về một số chế độ chính sách tài chính mới theo yêu cầu tại công văn số 3845/CHHVN-TC ngày 25/9/2017 của Cục HHVN;

- Tham mưu triển khai thực hiện văn bản số 709/KB-KSC ngày 29/9/2017 Kho bạc nhà nước Thanh Hóa V/v thông báo thời điểm đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước.

- Kiểm tra, rà soát các hạng mục chi không thường xuyên đã được Cục HHVN phê duyệt mà chưa triển khai phải tiến hành các bước thủ tục gửi Cục HHVN trong tháng 10/2017.

- Tiếp tục triển khai báo cáo thống kê về phí, lệ phí hàng hải theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục trưởng Cục HHVN về việc hướng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ năm 2017.

- Tham gia công tác Ban chỉ đạo ISO và Ban soạn thảo quy chế nội bộ.

7. Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn

- Tiếp tục thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2312/CHHVN-TTHH ngày 13/6/2017 của CHHVN về việc chấn chỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ.

- Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan đến hoạt động hàng hàng hải triển khai tuyên truyền, phổ biến đầy đủ và kịp thời và các văn bản liên quan; Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải đến các doanh nghiệp cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu hoạt động tại cảng biển Nghi Sơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 2791/CHHVN-ATANHH ngày 12/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải 06 tháng cuối năm và công văn số 2797/CHHVN-ATANHH ngày 12/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, tăng cường công tác an ninh và phòng, chống khủng bố.

- Triển khai thực hiện công văn số 2687/CHHVN-ATANHH ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, về việc Kiểm tra, cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng yêu cầu cán bộ Pháp chế, An toàn hàng hải thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn.

- Triển khai thực hiện công văn số 3582/CHHVN-CTHH ngày 06/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khai thác Cầu cảng số 1, số 2, số 2A thuộc Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho tàu vào, rời cảng.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình biển Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và các công trình khác trong vùng nước quản lý.

8. Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn

- Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dự án XHH nạo vét tuyến luồng Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển Lệ Môn.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.     

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV/2017

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

 1.1. Thực hiện nhiệm vụ phân công theo Quyết định số 589/QĐ-CVHHTH ngày 8/8/2017 v/v phân công nhiệm vụ lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

 1.2. Chỉ đạo phòng nghiệp vụ thực hiện lĩnh vực công tác được phân công:

 - Tiếp tục thực hiện công văn số 1527/CHHVN-VPIMOVN ngày 23/6/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc b/c tình hình thu phí IMO quý I/2014 (b/c hàng quí)

- Thực hiện công văn số 1542/CHHVN- CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các công trình trong vùng nước cảng biển. (b/c trước ngày 15 tháng đầu mỗi quí)

- Thực hiện công văn số 3417/CHHVN-VTDVHH ngày 28/8/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thực hiện quyết định số 1432/QĐ-CHHVN ngày 13/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v quyết định ủy quyền việc thực hiện đăng ký và cấp sổ thuyền viên.

 1.3. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

2.1. Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực công tác

- An toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường

- Thanh tra hàng hải chuyên ngành

- An ninh thông tin hàng hải

- Điều tra tai nạn hàng hải

- Phê duyệt phương an bảo đảm an toàn hàng hải

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

- Đại diện lãnh đạo Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2008

2.2. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng An toàn và Thanh tra hàng hải

2.3. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

3. Phòng Pháp chế

- Thực hiện các báo cáo quý IV về công tác TTHC; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tình hình thực hiện thủ tục điện tử theo Thông tư số 54/2015/TT BGTVT; quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa trên tuyến vận tải biển nội địa;

- Phối hợp Xí nghiệp khảo sát BĐATHHMB thực hiện thủ tục công bố Khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực Lệ Môn, đồng thời phối hợp với phòng Tài vụ thực hiện quyết toán Dự án;

- Thực hiện công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL năm 2017 theo nội dung Kết luận của Ban Chỉ đại ISO cơ quan;

- Tham mưu tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với Dự thảo Nội quy cảng biển Thanh Hóa.

4. Phòng An toàn và thanh tra hàng hải

- Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 trình CHHHVN phê duyệt.

- Báo cáo tổng kết phòng chống lụt bão.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động năm giao thông 2017.

- Báo hàng năm tai nạn hàng hải.

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp.

- Tổ chức thực hiện chỉ đạo của CHHVN về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong các đợt nghỉ Tết Dương lịch, lễ hội cuối năm 2017.

- Triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về PCTT&TKCN khi có bão, áp thấp và TKCN xảy ra.

5. Phòng Tổ chức Hành chính

- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy tắc chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, những việc phải làm và không được làm của cán bộ, CC,VC làm công tác Tổ chức, cán bộ (02/11);

- B/c thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTg (15/11);

- B/c kết quả tiếp nhận và xử lý kiến nghị về TTHC (01/12);

- Mua bảo hiểm tàu công vụ CVTH-1369 (Thuyền trưởng Tàu + TCHC) 04/12.

-  Báo cáo Thanh tra chuyên ngành, giải quyết kiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP  năm 2013  (16/12)

- Báo cáo kết quả công tác Phòng chống tham nhũng năm 2017 gửi về BCĐ PCTN Tỉnh Thanh Hoá (25/12)

- B/c thực hiện QĐ số 2534/QĐ-BGTVT (25/12);

- B/c Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (25/12).

- Viết bản tự kiểm điểm đảng viên, lấy xác nhận của Cấp uỷ nơi cư trú; Họp phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm.

- Đề nghị các Danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể và tổng kết công tác TĐKT báo cáo Cục HHVN

- Mua Bảng thuỷ triều năm 2018 cho cơ quan.

- In Lịch, thiếp chúc mừng năm mới (Hùng)

- Tổ chức đánh giá CC,VC năm 2017

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12

- Đặt báo Quý I/2018; mua VPP Quý I/2018

- Công tác kiểm kê tài sản cuối năm

- Tổng vệ sinh cơ quan, liên hoan cuối năm, treo cờ đón năm mới.

6. Phòng Tài vụ

- Các báo cáo nghiệp vụ tháng 10 và quý IV/2017.

- Báo cáo tài chính quý III/2017.

- Báo cáo ấn chỉ quý III/2017, kê khai nộp thuế tháng 9/2017.

- Chuẩn bị tài liệu bảo vệ dự toán ngân sách 2018 khi Cục HHVN yêu cầu.

- Chuẩn bị số liệu thực hiện báo cáo quyết toán tài chính năm 2017.

- Công tác kiểm kê ấn chỉ, kiểm kê tài sản cố định cuối năm 2017.

- Tiếp tục tham gia công tác Ban soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tiếp tục tham gia Ban chỉ đạo ISO .

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ năm 2016.

7. Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn

- Tiếp tục thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2312/CHHVN-TTHH ngày 13/6/2017 của CHHVN về việc chấn chỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan đến hoạt động hàng hàng hải triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đến các doanh nghiệp cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu hoạt động tại cảng biển Nghi Sơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 2791/CHHVN-AT&ANHH ngày 12/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải 06 tháng cuối năm và công văn số 2797/CHHVN-AT&ANHH ngày 12/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, tăng cường công tác an ninh và phòng, chống khủng bố.

- Triển khai thực hiện công văn số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, về việc Kiểm tra, cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng yêu cầu cán bộ Pháp chế, An toàn hàng hải thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn.

- Triển khai thực hiện công văn số 3582/CHHVN-CTHH ngày 06/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khai thác Cầu cảng số 1, số 2, số 2A thuộc Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, Đại diện tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho tàu vào, rời cảng.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình biển Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và các công trình khác trong vùng nước quản lý.

- Tiếp tục phối hợp với phòng Pháp chế, An toàn & Thanh tra Hàng hải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải và xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo Nghị định số 93/2013/NĐ-CP.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục duy trì và làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định, thu đúng, thu đủ phí và lệ phí hàng hải, không để xảy ra trường hợp nào gây phiền hà, sách nhiễu.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các tàu đến cảng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

8. Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thượng mại.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.

 

Nơi nhận:                                                                                      TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                                      TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện (để t/hiện);

- Lưu: VT, TCHC.                                                                                      Lê Duy Hải

Một số hình ảnh nổi bật

 

In tin   


Các tin khác:
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 9/2017 (14/09/17)
 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận tàu chở dầu có trọng tải 299.994 DWT vào bến phao nhập dầu (SPM). (24/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)  (28/07/17)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 6/2017 (07/06/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 5/2017 (10/05/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 2/2017 (09/03/17)
 Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHH Thanh Hóa (07/03/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bàn giao mặt bằng thi công Dự án cho Nhà đầu tư và Lễ ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát (27/02/17)
 Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20/01/17)
 Chi đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Đại hội lần thứ V (16/01/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2016 (23/11/16)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Anh Phát, Tổ dân phố Bắc hải,

phường Hải thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264


Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh