Thanh tra, An toàn An ninh Hàng hải
Phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị quyết của IMO và QĐ 452/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT (05/07/2021)

In tin   


Các tin khác:
 QĐ phê duyệt Đề án cảng biển xanh tại Việt Nam (05/07/21)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Anh Phát, Tổ dân phố Bắc hải,

phường Hải thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264


Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh