Số lượt truy cập

Chrome
 2101 time(s)
Firefox
 34 time(s)
IE
 14 time(s)
InternetExplorer
 4 time(s)
Mozilla
 13294 time(s)
Opera
 2 time(s)
Safari
 134 time(s)
Unknown
 246 time(s)
Tổng: 15829 times
Năm

Tháng

Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh