Khu vực Nghi Sơn
DANH MỤC BẾN CẢNG, CẦU CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN NGHI SƠN - THANH HÓA (06/04/2021)

 

TT

Tên bến cảng, cầu cảng

Đơn vị quản lý doanh nghiệp cảng

Chiều dài bến cảng, cầu cảng (m)

Tàu neo đậu làm hàng

Năm công bố đưa cầu cảng, bến cảng vào khai thác

Ghi chú

Tên đơn vị, doanh nghiệp cảng

Địa chỉ đơn vị, doanh nghiệp cảng

Loại hàng

Trọng tải tàu (DWT)

Số Quyết định, văn bản

Ngày, tháng, năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A

Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn

 

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -10,3m (âm mười mét hai).

 

Cầu cảng số 1

PTSC Thanh Hóa

 

Xã Nghi Sơn, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa

165 m

Tổng hợp

30.000 giảm tải

847/QĐ-CHHVN

10/6/2020

Độ sâu trước bến

-9.5m

Cầu cảng số 2

225 m

Tổng hợp

70.000 giảm tải

Độ sâu trước bến

-12m

Công văn số 3098/CQLXD-HHĐT ngày 15/11/2017  của Cục quản lý xây dựng & chất lương công trình giao thông về việc thông báo kết quả thẩm định kết quả kiểm định, đánh giá năng lực bến số 1 tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 DWT giảm tải và bến số 2 tiếp nhận tàu đến 70.000 DWT giảm tải

Cầu cảng số 3

Cty CP khoáng sản Đại dương

Xã Nghi Sơn, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa

225 m

Tổng hợp

70.000 giảm tải

QĐ 1887/QĐ-CHHVN

22/11/2017

Độ sâu trước bến

-10.6m

Cầu cảng số 4

225 m

Tổng hợp

30.000 giảm tải

1878/QĐ-CHHVN

29/11/2016

Độ sâu trước bến

-9.3m

Cầu cảng số 5

210 m

Tổng hợp

60.000 giảm tải

QĐ 1979/QĐ-CHHVN

05/12/2017

Độ sâu trước bến

-9.7m

Công ty đang làm việc với bên Tư vấn là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công trình hàng hải Việt Nam để triển khai kiểm định kết cấu cầu cảng, hiện tại theo yêu cầu của bên tư vấn yêu cầu cần chuẩn bị hồ sơ Thiết kế và Hồ sơ Hoàn Công nên Công ty đang chuẩn bị hồ sơ

B

Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn

 

Cầu cảng số 1

Công ty CP Gang thép Nghi Sơn

Xã Hải Hà, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa

250 m

Tổng hợp

30.000

1369/QĐ-CHHVN

01/9/2018

Độ sâu trước bến

 -12.1m

Cầu cảng số 2

250 m

Tổng hợp

30.000

Độ sâu trước bến

 -12.m

Cầu cảng số 2A

147 m

Tổng hợp

20.000

Độ sâu trước bến

-9.3m

Cầu cảng số 3

300m

Tổng hợp

70.000 giảm tải

1442/ QĐ-CHHVN

04/5/2019

Độ sâu trước bến

 -13 m

Cầu cảng số 4

300m

Tổng hợp

1.500 giảm tải

1526 QĐ-CHHVN

27/9/2019

Độ sâu trước bến

-10m

Cầu cảng số 5

140m

Tổng hợp

5.000

4585/CHHVN-KCHTHH

02/12/2020

Độ sâu trước bến

-9.5m

C

Bến cảng chuyên dùng Nghi Sơn

 

Xi măng Nghi Sơn

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 190m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -10,2m (âm mười mét hai).

 

Jetty 1

Công ty xi măng Nghi Sơn

Xã Hải Thượng, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa

51 m

Xi măng và vật liệu sản xuất XM

37.000

1416QĐ-CHHVN

 

05/8/2018

Độ sâu trước bến

-9.5m

Jetty 2

51 m

5.300

Độ sâu trước bến

-6.7m

Văn bản số 548/CHHVN-QLKCHTCB ngày 05/02/2016 về việc chấp thuận kết quả kiểm định định kỳ kết cấu cầu cảng

Nhiệt điện NS I

 

 

Cầu nhập than

Cty Nhiệt điện Nghi Sơn I

 

Km11, Đường 513, xã Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

130 m

Than

5.000

465/QĐ-CHHVN

09/6/2015

Độ sâu trước bến

-6.4m

Cầu nhập dầu HFO

124 m

Dầu

3.000

 

Công ty đã có văn bản số 85/BC-NĐNS ngày 13/4/2021 báo cáo CHHVN kết quả thực hiện kết quả kiểm định định kỳ cầu cảng

 

Nhiệt điện NS 2

 

 

Bến nhập than

Cty TNHH Điện Nghi Sơn 2

xã Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

226m

Than

18.000

584/CHHVN-KCHTHH

Khai thác thử nghiệm đến 30/6/2021

05/02/2021

Độ sâu trước bến

-10m

 

Lọc hóa dầu NS

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -14.8m (âm mười mét hai).

 

Cầu 1A

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

166 m

Xuất sản phẩm rắn

15.000

 

 

 

1086/QĐ-CHHVN

 

 

 

 

 

 

 

 

28/7/2017

 

 

 

 

Độ sâu trước bến

-9.8m

Cầu 1B

192 m

Xuất sản phẩm rắn

10.000

Cầu 2A

170 m

Xuất sản phẩm lỏng

12.825

Độ sâu trước bến

-8.8m

Cầu 2B

170 m

Xuất sản phẩm lỏng

12.825

Độ sâu trước bến

-8.8m

 

Độ sâu trước bến

-12.8m

 

 

Cầu 4A

222 m

Xuất sản phẩm lỏng

40.000

Cầu 4B

222 m

Xuất sản phẩm lỏng

40.000

 

 

Độ sâu trước bến

-12.8m

 

Bến phao nổi SPM

 

 

 

Dầu thô

 

 

320.000

 

 

 

 

 

Độ sâu đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25.5m

D

Khu neo đậu chuyển tải

 

Khu neo đậu chuyển tải nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2

Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

 

275 ha

Than

 

210.000

01/QĐ-CHHVN

 

04/01/2021

Độ sâu đạt

-22.1m

 

230 ha

74.000

Độ sâu đạt

-17.1m

 

 

Khu neo đậu, chuyển tải tại vùng biển Nghi Sơn Thanh Hóa

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Nghi Sơn

Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

240,25 ha

Tổng hợp

Đến 80.000

1528/QĐ-CHHVN

04/10/2017

 

Độ sâu đạt

-15.8m

 

285,7

Trên 80.000

Độ sâu đạt

-20.5m

 

   Các phương án bảo đảm an toàn đã được phê duyệt và đang triển khai:

Quyết định số 900/QĐ-CVHHTH ngày 02/8/2019 về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng vào cảng số 5 Bến cảng quốc tế Nghi Sơn;

Quyết định số 932/QĐ-CVHHTH ngày 27/8/2020 về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng vào cảng số 7,8 Bến cảng tổng hợp Long Sơn;

Quyết định số 21/QĐ-CVHHTH ngày 08/01/2021về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng vào cảng số 6 Công Thanh;

Quyết định số 241/QĐ-CVHHTH ngày 25/3/2021về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi nạo vét khu nước trước cảng, xây dựng cầu cảng số 11 bến cảng tổng hợp Quang Trung.

 

Thông tin độ sâu luồng Nghi Sơn Thanh Hóa

Luồng vào cảng Nhà máy Nhiệt điện N.Sơn 70 m - 7,1 m 25/01/2013 Theo TBHH.
Chuyên dùng Nghi Sơn 190 m - 9,8 m 25/01/2008 Theo TBHH.
Luồng cảng Tổng hợp Nghi Sơn 120 m - 10 m 30/01/2013 Theo TBHH.
Lọc Hoá Dầu 110 m - 11 m 31/12/2014 .
In tin   
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh