Văn bản chỉ đạo điều hành RSS 
Thông báo số 589/TB-BGTVT thi tuyển Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải

 


Về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 161/2003/NĐ-CP

 


Quy trình 31-PC Ban hành VB chấp thuận cho tàu thuyền tiến hành thi công các công trình hàng hải và công trình khác trong vùng nước cảng biển

 


Quy trình 30-PC thủ tục cho PT thủy nội địa vào và rời cảng

 


Quy trình 23- cấp phép tàu biển tuyến nội địa

 


Quy trình 22- cấp phép tàu biển tuyến quốc tế

 


Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2014

Ngày 23-4-2014 


Chỉ thị về tăng cường siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trong lĩnh vực hàng hải

 


Kế hoạch hội thảo Pháp chế và An toàn Hàng hải quý I/2014

 


Tham gia ý kiến hội thảo Pháp chế - AT Quý I năm 2014

 


 Góp ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch hành động phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020
 Thực hiện chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2013
 Quyết định của CHHVN về triển khai STCW 1978
 Quy trình lấy phiếu tín nhiệm của Cảng Vụ Hàng Hải Thanh Hóa
 Quyết định 645 về chữ ký số
 Quyết định của Giám đốc CVHHTH về ban hành Kế hoạch nâng cao ý thức, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa
 Chỉ thị số 09/CT-BGTVT
 Triển khai thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành và các nhiệm vụ của Chính phủ trong 6 tháng cuối năm 2011.
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh