Giới thiệu chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (16/07/2021)

Trụ sở chính:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 0237.3722.263– Fax: 0237.3722.264
Đ/c: Đại Lộ Lê Lợi – P. Đông Hương – TP. Thanh Hóa
 

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tại Nghi Sơn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 0237.3862.289 – Fax: 0237.3862.291
Đ/c: Xã Hải yến - Thị xã Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

In tin   
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh