Thông báo cảng vụ RSS 
Giá cước vận tải container quốc tế, nội địa bàng đường biển

 


QĐ ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống covid-19

 


Triển khai Đề án của Thủ tướng Cính phủ về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

 


NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI – 30/7 VÀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI – 30/7

 


Thông báo văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021

 


Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

 


Thông báo công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHHTH

 


Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 


QĐ phê duyệt DS thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHHTH

 


Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyền

 


 Thông báo về việc bán thanh lý phế liệu từ các tài sản cố định phá dỡ, hủy bỏ
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa
 Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang gửi Thư ngỏ nhân Ngày Hàng hải Thế giới
 THÔNG TƯ SỐ 63/2019/TT-BTC NGÀY 09/9/2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
 Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019
 Thông báo số tái khoản ngân hàng thanh toán phí, lệ phí hàng hải
 QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức váo làm việc tại CVHHTH
 Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động
 Thông báo thay đổi thời gian triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức váo làm việc tại CVHHTH
 QĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức váo làm việc tại CVHHTH
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh