Thông báo cảng vụ RSS 
Góp ý kiến dự thảo nội quy cảng biển Thanh Hóa sửa đổ

 


Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

 


Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức

 


Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 vào làm việc tại CVHHTH năm 2023

 


KH Công khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2023

 


Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại CVHHTH năm 2023

 


QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

 


Thông báo triệu tập thi sinh dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại CVHHTH

 


Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vào làm việc tại CVHHTH

 


Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của CVHHTH

 


 Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
 Thông báo kết quả xét truyển viên chức năm 2022 vào làm việc tại CVHHTH
 Thông báo thay đổi thời gian dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại CVHHTH
 Quyết định phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức
 Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
 Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2022
 Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao
 Thư ngỏ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ Hàng hải 18/5
 Thông báo công nhận kết quả chúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển viên chức năm 2022 vào làm việc tại CVHHTH
 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Anh Phát, Tổ dân phố Bắc hải,

phường Hải thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264


Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh