Thông báo cảng vụ RSS 
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

 


Thông báo triệu tập thi sinh dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại CVHHTH

 


Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vào làm việc tại CVHHTH

 


Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của CVHHTH

 


Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

 


Thông báo kết quả xét truyển viên chức năm 2022 vào làm việc tại CVHHTH

 


Thông báo thay đổi thời gian dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại CVHHTH

 


Quyết định phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức

 


Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

 


Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2022

 


 Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao
 Thư ngỏ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ Hàng hải 18/5
 Thông báo công nhận kết quả chúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển viên chức năm 2022 vào làm việc tại CVHHTH
 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022 vào làm việc tại CVHHTH
 Thông báo văn bản quy phạm pháp luật
 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
 BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
 Cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19
 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Cục Hàng hải Việt Nam
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh