Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá tuyên truyền, phổ biến, hưởng ứng các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2020 (12/07/2021)

Thực hiện văn bản số 3818/CHHVN-PC ngày 14/10/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá tuyên truyền, phổ biến, hưởng ứng các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2020 một số nội dung sau:

Tuyên truyên đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định” Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức tại đơn vị nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người”. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

Để thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, ngày 24/9/2020 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2020 và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương có liên quan tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục HHVN về tăng cường công tác an ninh hàng hải cho tàu biển Việt Nam, các văn hướng dẫn tăng cường công tác tác bảo đảm an toàn giao thông hàng hải và các quy định của pháp luật về hàng hải, biên phòng, đường thủy nội địa, công tác phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu cảng đến các tổ chức, cá nhân, ngư dân, thuyền viên trên các tàu hoạt động tại cảng biển, các doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp vận tải biển và doanh nghiệp dịch vụ hàng hải.

Dưới đây là một số hình anh tuyên truyền, phổ biến Pháp luật năm 2020 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá.

 

In tin   
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh