Danh bạ phòng ban
Danh bạ cơ quan (24/02/2011)

                                                  DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - FAX CƠ QUAN

                                                 CÁN BỘ CCVC CẢNG VỤ HH THANH HOÁ

 

TT

Phòng ban, bộ phận

Di động

Văn phòng

Fax

Nhà riêng

I

BAN LÃNH ĐẠO

1

Đặng Văn Ba (GĐ)

0912.439.167

3.722.265

 

 

2

Nguyễn Xuân Sơn (PGĐ)

0912.472.992

 

 

 

3

Hoàng Văn Thủy (PGĐ)

0983920938

 

 

 

II

PHÒNG TÀI VỤ

1

Nguyễn Thu Quyên

0904.802.527

3.722.851

 

 

2

Nguyễn Thị Thư

0912.543.911

 

3

Nông Quốc Thái

0982.752.258

 

4

Phạm Thị Hoa

0918.465.299

 

5

Đỗ Thị Thuý Hồng

0904.153.568

 

6

Lê Thanh Thủy

0913151997

 

III

PHÒNG TCHC

1

Lê Thị Thanh Tâm

0945.072.509

 

 

 

2

Lê Duy Hải

0988.085.676

 

3

Lê Văn Hùng

0912.553.468

 

4

Lê Thùy Linh

0981309526

 

5

Nguyễn Trung Cử

0904.040.640

 

6

Lê Thị Thuỷ

0788.013.898

 

7

Đoàn Ngọc Minh

0936.502.369

 

8

Trịnh Xuân Thư

0987410509

 

9

Chu Bá Sơn

0936427759

 

IV

PHÒNG THANH TRA, AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI

1

Lê Tiến Duy

0912.628.696

 

 

 

2

Nguyễn Duy Mạnh

0903424939

 

3

Vũ Đình Quý

0916.894.898

 

4

Đoàn Hoài Linh

0984.389.633

 

5

Trần Thanh Hiển

0904992684

 

V

PHÒNG PHÁP CHẾ

1

Đinh Văn Dũng

0975.835.108

 

 

 

2

Trương Ngọc Hải

0986.055.915

 

3

Lê Đình Thao

0912.143.928

 

4

Trịnh Đình Thi

0982.888.265

 

5

Lê Quang Trung

0912.499.879

 

VI

ĐẠI DIỆN CVHHTH TẠI NGHI SƠN

1

Đinh Hùng Cường

0908251358

3.862.517

 

8.710.515 (Cảng PTSC)

3.862.289

3.862.291

 

2

Nguyễn Tất Hải

0935.600.836

 

3

Phạm Văn Lân

0987272031

 

4

Nguyễn Trọng Đức

0973333408

 

5

Phan Thị Ninh

0972.121.892

 

6

Nguyễn Văn Chắn

0913.269.157

 

7

Phạm Văn Đức

0915363669

 

VII

TRẠM LỄ MÔN

1

Nguyễn Hữu Quế

0822.282.666

2.240.334

 

 

2

Hoàng Khắc Năm

0904.554.544

 

VIII

TÀU CÔNG VỤ CVHHTH-1369

1

Lê Văn Xuyên

0918.021.966

 

 

 

2

Đỗ Hữu Ấn

0919.560.459

 

3

Phạm Đình Sơn

0914.965.866

 

4

Lê Xuân Văn

0914.344.628

 

5

Trần Văn Chương

01.662.760.543

 

IX

CA NÔ CÔNG VỤ CVHHTH-02

1

Cao Xuân Vinh

0973010140

 

 

 

2

Phan Tiến Dũng

0919554785

 

X

VTS

1

Ngô Văn Khiển

0942.783.576

 

 

 

2

Trần Văn Dũng

0383.171.729

 

3

Nguyễn Tiến Thành

0912.205.918

 

4

Lê Bá Hưng

0973.149.289

 

 

 

 

 

 

In tin   
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh