Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 2/2017 (13/02/2017)

Ngày 08/2/2017, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1/2017, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2017, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

 THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp

 giao ban tháng 02/2017

 Ngày 08/02/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 02/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau:

Đánh giá cao các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đại diện trong tháng 01/2017 là tháng Tết Đinh Dậu có nhiều nhiệm vụ phát sinh song đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng, đại diện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực sở trường của đội ngũ viên chức, người lao động, đóng góp trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017 như sau:

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017  

- Các phòng, đại diện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn lại của tháng 01/2017.

- Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017, cụ thể như sau:

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

Tiếp tục chỉ đạo phòng PC thực hiện các nội dung sau:

- Duy trì báo cáo hàng tháng, hàng quý theo quy định tại công văn số 3125/CHHVN-QLKCHTCB ngày 5/8/2016 của Cục hàng hải Việt Nam về việc chấp thuận điều chỉnh Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu, không sử dụng ngân sách nhà nước.

- Công văn số 4738/CHHVN-QLKCHTCB ngày 18/11/20015 của Cục hàng hải Việt Nam về việc rà soát, đánh giá và tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án XHH nạo vét duy tu luồng hàng hải kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước. (b/c hàng tuần)

- Công văn số 106/KH-CHHVN ngày 11/01/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm 2016; (b/c hàng tháng, quí, năm)

           - Tiếp tục thực hiện công văn số 2005/CHHVN- KHCNMT ngày 17/5/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện thủ tục theo Thông tư 54/2015/TT-BGTVT.(b/c hàng tháng)

- Công văn số 4636/CHHVN- KHCNMT ngày 21/11/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án XHH. (b/c hàng tháng)                                                                                    

          - Công văn số 3554/CHHVN- KHCNMT ngày 8/9/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện thủ tục theo Thông tư 54/2015/TT-BGTVT.

- Công văn số 10155/UBND-CN ngày 8/9/20016 của UBND tỉnh Thanh hóa về việc giao kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu, không sử dung ngân sách. (xây dựng Quy chế phối hợp với các bên liên quan)

          - Công văn số 3566/CHHVN-VPIMOVN ngày 9/9/20016 của Cục hàng hải Việt Nam và công văn số 4622/CHHVN-VPIMOVN ngày 18/11/20016 của Cục hàng hải Việt Nam về việc thu hội phí IMO.

- Công văn số 4899/KH-CHHVN ngày 9/12/20016 của Cục hàng hải Việt Nam về việc triển khai kế hoạch công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.(b/c trước ngày 10/2/2017)                                                    

          - Căn cứ thông tư số 44/2016/TT-BGTVT ngày 26/12/2016 của Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa chỉ đạo phòng PC xây dựng bình đồ vùng nước b/c CHHVN và hướng dẫn Công ty TNHHLHD Nghi Sơn làm các thủ tục công bố mở cảng, bến phao, khu nước, vùng nước…

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực An ninh thông tin hàng hải.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công trong BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Tiếp tục đề nghị Giám đốc kiện toàn BCH và Ban hành Quy chế hoạt động của BCH.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO cơ quan:

- Chỉ đạo xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch năm 2017 của cơ quan;

- Chỉ đạo công tác duy trì, áp dụng cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

- Chỉ đạo Đánh giá chất lượng nội bộ năm 2016 theo Chương trình đã lập kèm theo Công văn số 802/CVHHTH-ISO ngày 24/11/2016.

- Chỉ đạo tổ chức họp đánh giá nội bộ năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 của cơ quan.

- Kiện toàn BCĐ ISO cơ quan.

3. Phòng Pháp chế

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; kết quả nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn; triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tình hình thực hiện thủ tục điện tử theo Thông tư số 54/2015/TT BGTVT;

- Báo cáo đánh giá quả thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BGTVT theo yêu cầu của Cục HHVN tại công văn số 297/CHHVN-VTDVHH ngày 24/01/2017;

- Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quyết định công bố ranh giới khu nước, vùng nước và vùng nước trước cầu cảng biển Thanh Hóa theo yêu cầu của Cục HHVN tại công văn số 08/CHHVN-PC ngày 04/01/2017;

- Tổ chức bàn giao mốc giới, mặt bằng thi công công trình thuộc Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long;

- Tổ chức họp tổng kết đánh giá hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL của cơ quan năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo cơ quan.

4. Phòng An toàn & Thanh tra hàng hải:

Tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

          - Báo cáo nghiệp vụ trong tháng 02/2017 của phòng.

- Thực hiện kiểm tra tàu biển Việt Nam, phương tiện thủy nội mang cấp tàu VR-SB theo quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của BGTVT và CHHVN. Tăng cường kiểm tra 100% đối với các tàu Việt Nam trước khi xuất cảnh đi nước ngoài để hạn chế tàu bị lưu giữ theo chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 4387/CHHVN-AT&ATNHH ngày 04/11/2016; Quyết định số 3411/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2016 và văn bản số 260/CHHVN-AT&ANHH ngày 23/01/2017.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 93/2013/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 02/TTHH ngày 13/10/2016 của Thanh tra HH-CHHVN và văn bản số 1145/TTr ngày 10/10/2016 của Thanh tra BGTVT.

- Duy trì thực hiện kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các cảng biển Thanh Hóa; thực hiện xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP đối với các trường hợp vi phạm về xếp hàng quá tải trọng lên xe ô tô tại các bến cảng; phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết;

- Phối hợp với BCH Bộ đội BP tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm PHTKCNHH KVI; Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa thực hiện Quy chế PHTKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế kiểm tra đối với tàu biển hoạt động trong khu vực.

- Thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2016 của CHHVN và đơn vị xây dựng và phối hợp với Đồn BP cửa khẩu cảng Thanh Hóa; BCH BP cửa khẩu cảng Nghi Sơn; Phòng CS Đường thủy thực hiện Quy chế phối hợp số 404/QCPH-ANCB ngày 25/8/2015 trong công tác bảo đảm an ninh HH, phòng chống khủng bố và trộm cướp đối với tàu thuyền neo đậu tại các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Triển khai các nhiệm vụ PCTT, TKCN, PCCN năm 2017.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các phương tiện thi công công trình hàng hải, nạo vét luồng: bến cảng Gang thép Nghi Sơn; luồng tổng hợp cảng Nghi Sơn; cảng Bến thủy nội địa Hưng Phú theo Phương án BĐATHH đã được phê duyệt.

- Phối hợp Đại diện Lệ Môn kiểm tra thực hiện nạo vét duy tu luồng Lệ Môn của Công ty CP ĐTTM Thăng Long theo Phương án BĐATHH đã phê duyệt.

- Phối hợp với các Đại diện triển khai đến các tàu hoạt động tuyến quốc tế trong khu vực văn bản số 4518/CHHVN-ATANHH ngày 14/11/2016 v/v Tình hình cướp biển tại khu vực Đông Sabah nam philipines và văn bản số 4577/CHHVN-ATANHH ngày 16/11/2016 v/v tăng cường việc thực hiện kế hoạch an ninh tàu biển.

- Triển khai thực hiện thực hiện Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân 2017. Kế hoạch hành động an toàn giao thông năm 2017.

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với bến cảng xuất sản phẩm, bến phao SPM của Nhà máy LHD Nghi Sơn để đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng tại Thông báo kết luận số 796/TB-CHHVN ngày 02/3/2016; Thông báo kết luận số 4276/TB-CHHVN ngày 28/10/2016.

- Phối hợp với Cảng vụ HH Hải Phòng điều tra tai nạn tàu Bạch Đằng 06 theo văn bản số 264/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2017 v/v gia điều tra tai nạn phương tiện thủy Bạch Đằng 06; Phối hợp Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn báo cáo về việc giải quyết thủ tục cho tàu Bạch Đằng 06 rời cảng theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 293/CHHVN-ATANHH ngày 24/01/2017.

- Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ và công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo, yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam, cơ quan có liên quan.

5. Phòng Tài vụ

- Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính 2016 theo yêu cầu tại công văn số 312/CHHVN-TC ngày 24/01/2017 của Cục HHVN.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu bảo vệ dự toán thu, chi NSNN năm 2017 từ nguồn phí cảng vụ được để lại chi theo yêu tại công văn số 306/CHHVN-TC ngày 24/01/2017 của Cục HHVN.

- Đối chiếu số thu phí BĐHH năm 2016 với Tổng Công ty BĐHHMB và Công ty XMNS

- Lấy xác nhận số nộp ngân sách nhà nước năm 2016.

- Tiếp tục triển khai thực hiện thu phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa theo quy định tại Thông tư 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa thay thế Thông tư số 59/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện thu phí, lệ phí hàng hải theo quy định tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016 của Bộ Tài chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 262/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng.

- Tiếp tục thực hiện báo cáo thống kê theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục trưởng Cục HHVN về việc hướng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải.

- Tiếp tục tham gia công tác Ban chỉ đạo ISO và Ban soạn thảo quy chế nội bộ.

6. Phòng Tổ chức Hành chính

- Tổ chức Gặp mặt đầu Xuân - Thứ 5, ngày 02/02/2017 (tức mùng 6 tháng Giêng Đinh Dậu).

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Văn bản QPPL liên quan đến cán, bộ, CC,VC.

- Báo cáo Lao động và thu nhập năm 2016 gửi Cục HHVN và Cục Thống kê Thanh Hóa

- Tham gia Hội đồng tuyển dụng viên chức khi có Quyết định và kế hoạch xét tuyển viên chức của Cục HHVN

- Triển khai Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải theo tinh thần nội dung công văn số 347/CHHVN-TCCB ngày 06/02/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam.

7. Đại diện Nghi Sơn

- Các báo cáo nghiệp vụ và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 303/CHHVN-AT&ANHH ngày 24/01/2017 của Cục HHVN V/v thủ tục cấp phép rời cảng cho tàu biển, phương tiện VR-SB.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các tàu cá, lồng bè nuôi cá lấn chiếm thủy diện, luồng tàu vào các cảng Xi măng chuyên dùng và Nhiệt điện Nghi Sơn 1 không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tàu ra, vào làm hàng.

- Đối với các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa và phương tiện thủy VR-SB chỉ cấp phép rời cảng sau khi đã điểm danh, kiểm diện và chụp ảnh các thuyền viên đầy đủ, phù hợp theo định biên quy định của tàu, hàng hóa vận chuyển không quá tải và các điều kiện an toàn khác phải đáp ứng đầy đủ theo quy định. Giấy phép rời cảng được cấp tại tàu trước lúc tàu chạy.

- Phối hợp với phòng Pháp chế, An toàn & Thanh tra Hàng hải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải và xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo Nghị định số 93/2013/NĐ-CP.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục duy trì và làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định, thu đúng, thu đủ phí và lệ phí hàng hải, không để xảy ra trường hợp nào gây phiền hà, sách nhiễu.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2017” ngày 01/11/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam và Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2017” ngày 10/11/2016 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

- Phối hợp với phòng AT&TTHH tăng cường kiểm tra tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến Quốc tế và nội địa theo Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 và công văn số 2641/CHHVN-ATANHH ngày 11/11/2011 về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT; công văn số 2674/CHHVN-ATANHH ngày 17/11/2011 về việc kiểm tra tàu biển.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 699/CHHVN-KHCNMT ngày 26/02/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện thủ tục điện tử theo Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 164/CHHVN-ATANHH ngày 15/01/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tàu biển Việt Nam không duy trì hoạt động của thiết bị LRIT, AIS.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 897/CHHVN-TC ngày 09/3/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thu phí bảo đảm hàng hải và lệ phí ra, vào cảng biển của hoạt động hàng hải nội địa.

- Bố trí người sử dụng, khai thác hệ thống CNTT thực hiện thủ tục điện tử theo Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT theo yêu cầu nội dung công văn số 614/CHHVN-KHCNMT ngày 22/02/2016.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 1771/CHHVN-KHCNMT ngày 29/4/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 3002/CHHVN-VPIMOVN ngày 27/7/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thu phí IMO.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2869/CHHVN-CTHH ngày 18/7/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 632/QĐ-CVHHTH ngày 21/9/2016 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải thi công cầu cảng số 3,4,2A và nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng vào cảng quốc tế Gang thép Nghi Sơn.

- Thực hiện công văn số 4833/CHHVN-TTHH ngày 05/12/2016 của CHHVN về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2017.

- Thực hiện Kế hoạch số 4899/KH-CHHVN ngày 09/12/2016 của CHHVN về việc công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh dậu năm 2017; Kế hoạch số 868/KH-CVHHTH ngày 13/12/2016 của CVHHTH về việc công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

- Thực hiện Kế hoạch số 880/KH-CVHHTH ngày 16/12/2016 của Đơn vị về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2017.

- Thực hiên công văn số 209/BATGT-VP ngày 19/12/2016 của Ban An toàn giao thông về việc đảm bảo trật tự ATGT dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội xuân 2017.

- Thực hiện công văn số 5161/CHHVN-VTDVHH ngày 28/12/2016 của CHHVN về việc tăng cường đảm bảo công tác vận tải hành khách, hàng hóa trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ, hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

- Thực hiện công văn số 5349/SGTVT-QLVT ngày 28/12/2016 của Sở GTVT Tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn giao thông ĐTNĐ trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Đinh Dậu.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2334/CHHVN-VTDHH ngày 09/6/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ.

- Thực hiện công văn số 273/CTHTHHKV VI-TCHC ngày 23/12/2016 của CTHTHHKV VI về việc bố trí hoa tiêu hàng hải thực tập.

- Thực hiện Kế hoạch số 5120/CHHVN-TTHH ngày 26/12/2016 của CHHVN về việc thông báo Kế hoạch kiểm thanh tra, kiểm tra năm 2017 của BGTVT.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình biển Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và các công trình khác trong vùng nước quản lý.

- Phối hợp với thuyền trưởng tàu công vụ 1369 xây dựng kế hoạch điều động  tàu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khu vực cảng biển Nghi Sơn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các tàu đến cảng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

8. Đại diện Lễ Môn

- Đối với các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa và phương tiện thủy VR-SB chỉ cấp phép rời cảng sau khi đã điểm danh, kiểm diện và chụp ảnh các thuyền viên đầy đủ, phù hợp theo định biên quy định của tàu, hàng hóa vận chuyển không quá tải và các điều kiện an toàn khác phải đáp ứng đầy đủ theo quy định. Giấy phép rời cảng được cấp tại tàu trước lúc tàu chạy.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 303/CHHVN-AT&ANHH ngày 24/01/2017 của Cục HHVN V/v thủ tục cấp phép rời cảng cho tàu biển, phương tiện VR-SB (kiểm soát chặt chẽ tải trọng hàng hóa, thuyền viên khi cấp phép và có phương án giám sát bảo đảm khi phương tiện rời cảng theo đúng tải trọng hàng hóa và thuyền viên, hành khách được cấp phép, kiểm tra thực tế 100% các phương tiện trước khi tàu rời cảng).

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Dự án XHH nạo vét, duy tu, nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng, chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình  trong vùng nước quản lý.

- Tiếp tục tăng cường xử lý tàu biển VN không duy trì hoạt động của thiết bị LRIT.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai kiểm tra về lao động hàng hải đối với tàu biển VN có tổng dung tích nhỏ hơn 500GT hoạt động tuyến quốc tế.

- Tiếp tục phối hợp với phòng PC thực hiện báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017.

- Tiếp tục phối hợp với phòng PC thực hiện báo cáo công tác nạo vét xã hội hóa.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai thực thi các quy định Công ước quốc tế  kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai KH năm ATGT của đơn vị.

- Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân năm 2017.

 

Nơi nhận:                                                                                 TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                              TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện;

- Lưu: VT, TCHC.

                                                                                                                                                      Lê Duy Hải

Một số hình ảnh nổi bật:

In tin   


Các tin khác:
 Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHH Thanh Hóa (07/03/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bàn giao mặt bằng thi công Dự án cho Nhà đầu tư và Lễ ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát (27/02/17)
 Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20/01/17)
 Chi đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Đại hội lần thứ V (16/01/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2016 (23/11/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. (21/10/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2016 (06/10/16)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10 và Quý IV năm 2016 (06/10/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2016 (07/09/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2016 (05/08/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2016 (05/08/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 69 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016)  (27/07/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (27/07/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 7/2016 (11/07/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 6/2016 (14/06/16)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh