Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 5/2017 (09/05/2017)

Ngày 9/5/2017, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2017, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp

 giao ban tháng 5/2017  
 

Ngày 9/5/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba  đã kết luận như sau: 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2017

- Phòng PC; AT&TTHH và các Đại diện thường xuyên phối hợp thực hiện văn bản số 574/HQTH-NV  ngày 04/5/2017 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng CP về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than; văn bản số 1542/CHHVN-CTHH ngày 24/4/2017 của Cục HHVN V/v Tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các Công trình trong vùng nước cảng biển; Quyết định số 548/QĐ-CHHVN ngày 28/4/2017 của Cục HHVN Công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải; Văn bản số 744/CĐTNĐ-PTTV ngày 26/4/2017 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Thông báo về việc Bằng, Giấy chứng nhận KNCM đặc biệt phương tiện thủy nội địa không còn giá trị sử dụng.

- Phòng PC; AT&TTHH và các Đại diện thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện văn bản số 1368/CHHVN-AT&TTHH ngày 13/4/2017 của Cục HHVN V/v tình trạng bắt cóc thuyền viên trên tàu biển trong vùng biển Sulu-Celebes và Đông Sabah.

- Phòng PC; AT&TTHH và các Đại diện thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện xây dựng Bến cảng container của Cty TNHH Long Sơn căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 1411/CHHVN-KHĐT ngày 14/4/2017 V/v Thỏa thuận vị trí, quy mô bến cảng container Long Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn.

- Phòng AT&TTHH duy trì thực hiện Văn bản số 1562/CHHVN-ATANHH ngày 25/4/2017 của Cục HHVN V/v kiểm tra tàu biển Việt Nam chạy tuyến Quốc tế.

- Phòng PC; AT&TTHH và Đại diện Nghi Sơn triển khai thực hiện VB số 1562/CHHVN-CTHH ngày 25/4/2017 của Cục HHVN V/v Thiết lập báo hiệu HH khu vực hành lang an toàn hàng hải bảo vệ các công trình biển Dự án LHD Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa; Văn bản số 827/UBND-QLDA ngày 19/4/2017 của UBND huyện Tĩnh Gia V/v thông báo khởi công XD công trình Âu neo đậu tàu thuyền tạm thời cho ngư dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia; Văn bản số 1473/CHHVN-CTHH ngày 20/4/2017 của Cục HHVN V/v Đầu tư xây dựng Bến cảng Container Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Phòng PC; AT&TTHH và các Đại diện triển khai thực hiện Văn bản số 1516/CHHVN-CTHH ngày 21/4/2017 của Cục HHVN V/v Hướng dẫn khai thác bến cảng cầu cảng khu vực Nghi Sơn.

- Các phòng, Đại diện xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, giao phòng TCHC và Ban soạn thảo quy chế kiểm tra, thẩm định lại.

- Phòng TCHC cần thực hiện ngay các công việc còn tồn đọng trong đầu tháng 5/2017.

- Phòng An toàn&TTHH cần chú ý đến việc tăng cường kiểm tra 100% đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để tránh lưu giữ ở nước ngoài, đặc biệt là phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra tất cả các tàu đã đến thời hạn kiểm tra trước khi cho tàu rời cảng.

- Phòng Pháp chế; Phòng An toàn&TTHH, hai Đại diện phải tăng cường kiểm tra và quản lý hoạt động xây dựng các Công trình trong vùng nước cảng biển, đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục;

- Phòng Pháp chế phối hợp với Xí nghiệp khảo sát BĐATHH MB hoàn thiện xây dựng Bình đồ vùng nước cảng biển Thanh Hóa, phải thực hiện xong trong tháng 5/2017;

- Hàng tháng, Đại diện Lễ Môn phải báo cáo cụ thể kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án XHH nạo vét duy tu luồng hàng hải kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước luồng Lễ môn.

- Đại diện Lễ Môn cần làm rõ tính pháp lý của cầu cảng xăng dầu Hoàng Sơn các bãi tập kết cát ven sông Mã,

- Vì điều kiện Ca nô CV 1369 bị hỏng, Đại diện Lễ Môn xây dựng, trình Giám đốc Kế hoạch thuê phương tiện để đi kiểm tra giám sát hoạt động hàng hải tại khu vực quản lý.

- Ban chỉ huy PCTT & TKCN tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2017 với các cơ quan liên quan.

- Ban chỉ huy PCTT & TKCN tổ chức đi khảo sát thực địa trong vùng nước quản lý.

- Phòng TCHC tham mưu cho Giám đốc thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra toàn diện việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng và Đại diện giai đoạn từ tháng 01/2017 – 4/2017  (Như công tác kiểm tra, giám sát, thủ tục, việc cấp phép cho tàu vào và rời cảng; kiểm tra tàu; kiểm tra, kiểm soát tải trọng, kiểm tra công tác theo dõi việc nạo vét, phương án BĐATHH, công tác thu phí, lệ phí hàng hải, Xử phạt vi phạm VPHC và các nhiệm vụ khác khi thi hành công vụ).

- Soạn thảo phân công lại nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo đơn vị.

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

- Chỉ đạo phòng PC phối hợp với phòng AT&TTHH và các đại diện triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 335/QĐ-CHHVN ngày 28/3/2017 của Cục HHVN).

- Chỉ đạo phòng PC phối hợp với phòng Tài vụ triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-CHHVN ngày 10/4/2017 của Cục HHVN Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Thiết lập khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực Lệ Môn.

- Chỉ đạo phòng PC tham mưu đề xuất thành lập tổ soạn thảo Nội quy cảng biển và hoàn thiện Dự thảo Nội quy cảng biển vào cuối tháng 5/2017.

- Chỉ đạo phòng PC duy trì thực hiện nghiêm túc văn bản số 1542/CHHVN-CTHH ngày 24/4/2017 của Cục HHVN V/v Tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các Công trình trong vùng nước cảng biển.

- Chỉ đạo phòng PC duy trì thực hiện nghiêm túc văn bản số 574/HQTH-NV  ngày 04/5/2017 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng CP về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than. 

- Tiếp tục thực hiện công văn số 4738/CHHVN-QLKCHTCB ngày 18/11/2015 của Cục hàng hải Việt Nam về việc rà soát, đánh giá và tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án XHH nạo vét duy tu luồng hàng hải kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước. (b/c hàng tuần)                               

- Tiếp tục thực hiện công văn số 106/KH-CHHVN ngày 11/01/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm 2016. (b/c hàng tháng, quí, năm)                                                               

           - Tiếp tục thực hiện công văn số 2005/CHHVN-KHCNMT ngày 17/5/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện thủ tục theo Thông tư 54/2015/TT-BGTVT.  (b/c hàng tháng)

          - Tiếp tục thực hiện công văn số 3125/CHHVN-QLKCHTCB ngày 5/8/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc chấp thuận điều chỉnh Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn  theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu, không sử dụng ngân sách nhà nước. (b/c hàng tháng)

- Thực hiện công văn số 4636/CHHVN- KHCNMT ngày 21/11/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án XHH. (b/c hàng tháng)

- Thực hiện Quyết định số 335/QĐ-CHHVN ngày 28/03/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện về việc  công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017.  (b/c ngày 05 hàng tháng)

- Tiếp tục thực hiện công văn số 3554/CHHVN- KHCNMT ngày 8/9/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện thủ tục theo Thông tư 54/2015/TT-BGTVT.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 10155/UBND-CN ngày 8/9/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩ, không sử dụng ngân sách.

          - Tiếp tục thực hiện công văn số 3566/CHHVN-VPIMOVN ngày 9/9/2016 của Cục hàng hải Việt Nam và công văn số 4622/CHHVN-VPIMOVN ngày 18/11/2016 của Cục hàng hải Việt Nam về việc thu hội phí IMO.

          - Căn cứ thông tư số 44/2016/TT-BGTVT ngày 26/12/2016 của Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, tiếp tục chỉ đạo phòng Pháp chế xây dựng bình đồ vùng nước báo cáo CHHVN và hướng dẫn Công ty TNHHLHD Nghi Sơn làm các thủ tục công bố mở cảng, bến phao, khu nước, vùng nước…..

          - Tiếp tục thực hiện công văn số 406/CHHVN-QLKCHTCB ngày 10/2/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định số 33/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2017 của BGTVT.

- Thực hiện công văn số 1200/CHHVN-QLKCHTCB ngày 30/3/2017 của Cục hàng hải Việt Nam về việc thực hiện Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO cơ quan:

+ Chỉ đạo các phòng, đại diện rà soát các quy trình nghiệp vụ, các quy chế, quy định nội bộ; cập nhật các thủ tục hành chính, quy trình quản lý chất lượng sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới; đề xuất, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

+ Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đại diện triển khai áp dụng Mục tiêu chất lượng năm 2017 đã được xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công trong BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Đôn đốc cập nhật hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển tỉnh Thanh Hóa.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực An ninh thông tin hàng hải, An ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Thanh Hóa.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2017 trong lĩnh vực công tác được phân công .

3. Phòng Pháp chế

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; kết quả nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn; triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tình hình thực hiện thủ tục điện tử theo Thông tư số 54/2015/TT BGTVT;

- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến Dự án thiết lập Khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực Lệ Môn;

- Hướng dẫn Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn các thủ tục công bố mở cảng, bến phao, khu nước vùng nước theo quy định;

- Tiếp tục phối hợp với Xí nghiệp khảo sát BĐATHH MB xây dựng Bình đồ vùng nước cảng biển Thanh Hóa;

- Triển khai thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo ISO cơ quan tại cuộc họp ngày 18/4/2017;

- Phòng PC triển khai thực hiện Văn bản số 1477/CHHVN-CTHH ngày 20/4/2017 của Cục HHVN V/v rà soát các bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải, luồng hàng hải.

 - Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo cơ quan.

4. Phòng An toàn và thanh tra hàng hải

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về AT, AN hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và PTTNĐ SB; tăng cường kiểm tra 100% đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để tránh lưu giữ ở nước ngoài và tàu biển đi khu vực có nguy cơ cướp biển, cướp có vũ trang cao theo chỉ đạo của BGTVT và Cục HHVN có sự phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12; phối hợp với các Đại diện tuyên truyền, phổ biển 100% các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế. Triển khai thực hiện chỉ đạo của CHHVN nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về việc cấp phép cho PT mang cấp hiệu VR-SB ra, vào cảng thuộc trách nhiệm của phòng trong việc kiểm tra tàu. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền đến các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế về cảnh báo cướp biển tại khu vực biển Sulu-Celebes và vùng biển phía Đông đảo Sabah theo các văn bản chỉ đạo của CHHVN.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động an toàn giao thông năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam và đơn vị xây dựng. Phối hợp với các Đại diện triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại Chỉ thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/12/2016, Kế hoạch số 279/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2017 và TTATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 theo chỉ đạo của CHHVN tại văn  bản số 1372/CHHVN-ATANHH ngày 13/4/2017).

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 93/2013/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 02/TTHH ngày 13/10/2016 của Thanh tra HH-CHHVN và văn bản số 1145/TTr ngày 10/10/2016 của Thanh tra BGTVT.

- Tiếp tục triển khai kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các cảng biển Thanh Hóa và báo cáo theo sự chỉ đạo của CHHVN tại văn bản số 987/CHHVN-TTHH ngày 17/3/2017; thực hiện xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP đối với các trường hợp vi phạm về xếp hàng quá tải trọng lên xe ô tô tại các bến cảng; phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết;

- Tiếp tục phối hợp với BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm PHTKCNHH KVI; Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa thực hiện Quy chế PHTKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế kiểm tra đối với tàu biển hoạt động trong khu vực.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2016 của CHHVN và đơn vị xây dựng và phối hợp với Đồn BP cửa khẩu cảng Thanh Hóa; BCH BP cửa khẩu cảng Nghi Sơn; Phòng CS Đường thủy thực hiện Quy chế phối hợp số 404/QCPH-ANCB ngày 25/8/2015 trong công tác bảo đảm an ninh HH, phòng chống khủng bố và trộm cướp đối với tàu thuyền neo đậu tại các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Phối hợp Đại diện Nghi Sơn kiểm tra, giám sát các phương tiện thi công công trình hàng hải, nạo vét luồng: bến cảng Gang thép Nghi Sơn; luồng cảng chuển dùng LHD Nghi Sơn theo Phương án BĐATHH đã được phê duyệt; Phối hợp Đại diện Lễ Môn kiểm tra, giám sát thi công xây dựng Bến thủy nội địa Hưng Phú; phương án điều chỉnh nạo vét, duy tu tuyến luồng Lễ Môn theo văn bản số: 3125/CHHVN-QLKCHTCB ngày 05/8/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam và 1200/CHHVN-QLKCHTCB ngày 30/3/2017.

- Phối hợp với Phòng PC, Đại diện Nghi Sơn phê duyệt Phương án BĐATHH và kiểm tra, giám sát thi công Bến cảng container Long Sơn và theo văn bản số 1411/CHHVN-KHĐT ngày 14/4/2017 của CHHVN v/v Thỏa thuận vị trí, quy mô bến cảng container Long Sơn tại KKT Nghi Sơn.

- Tổ chức triển khai kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp cảng và đơn vị hoạt động hàng hải trong khu vực quản lý theo Quyết định số 1937/QĐ-CHHVN ngày 15/12/2016.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra các điều kiện về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với bến cảng xuất sản phẩm, bến phao SPM của Nhà máy LHD Nghi Sơn để đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Phó Cục trưởng CHHVN Nguyễn Hoàng tại Thông báo kết luận số 796/TB-CHHVN ngày 02/3/2016; Thông báo kết luận số 4276/TB-CHHVN ngày 28/10/2016.

- Tiếp tục phối hợp với Đại diện Nghi Sơn kiểm tra, giám sát cho tàu vào khu neo đậu chuyển tải tại vùng biển Nghi Sơn Thanh Hóa do Công ty CP DVKT Nghi Sơn (VB số 535/CHHVN-CTHH ngày 16/02/2017).

- Phê duyệt Phương án BĐATHH thi công thả phao báo hiệu thiết lập khu vực hành lang an toàn hàng hải bảo vệ các công trình biển Dự án LHD Nghi Sơn và phối hợp Đại diện Nghi Sơn tổ chức kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện Kế hoạch PCTT, TKCN năm 2017 và các nhiệm vụ khác về PCTT, TKCN.

- Phối hợp Đại diện Nghi Sơn kiểm tra, giám sát Dự án xây dựng Bến cảng container Long Sơn và âu đậu tàu thuyền tạm thời cho ngư dân xã Hải Hà.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn lại của tháng 4/2017.

- Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ và công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo, yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam, cơ quan có liên quan.

5. Phòng Tổ chức Hành chính

- Xây dựng Đề án chuyển biên chế khối Cảng vụ thành biên chế công chức (công văn số 1587/BC-CHHVN ngày 26/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam).

+ Lập bảng dự kiến biên chế theo vị trí việc làm - Thời hạn: trước ngày 5/5/2017

+ Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm - Thời hạn: trước ngày 12/5/2017

+ Xây dựng Đề án chuyển biên chế khối Cảng vụ hàng hải thành biên chế công chức - Thời hạn: trước ngày 20/5/2017

- Phối hợp với phòng Pháp chế báo cáo công tác cải cách hành chính (công văn số 505/SNV-CCHC ngày 24/4/2017 của Sở Nội vụ Thanh Hóa) - Thời hạn: trước ngày 6/5/2017

- Báo cáo thực hiện chế độ phụ cấp theo quy định của Chính phủ (công văn số 1641/CHHVN-TCCB ngày 28/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam) - Thời hạn: trước ngày 7/5/2017

- Đăng ký danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (công văn số 516/STTTT-BCXB ngày 28/4/2017 của Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa) - Thời hạn: trước ngày 10/5/2017

- Cung cấp thông tin qua Phiếu điều tra (công văn số 4494/BGTVT-KHĐT ngày 26/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải) - Thời hạn: trước ngày 30/5/2017.

- Triển khai thực hiện Văn bản số 1587/BC-CHHVN ngày 26/4/2017 của Cục HHVN V/v xây dựng Đề án chuyển biên chế khối Cảng vụ thành biên chế công chức (hoàn thành trước ngày 12/5/2017).

- Triển khai thực hiện Văn bản số 1615/CHHVN-TCCB ngày 27/4/2017 của Cục HHVN V/v rà soát quy hoạch cán bộ; Văn bản số 4497/BGTVT-VP ngày 26/4/2017 của Bộ GTVT v/v tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017-2018; Văn bản số 211/BGTVT-ATGT ngày 25/4/2017 của Bộ GTVT V/v tăng cường thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ trong ngành Giao thông vận tải.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1554/KH-CHHVN ngày 24/4/2017 của Cục HHVN V/v tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các diển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới.

6. Phòng Tài vụ

- Nghiên cứu và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 1365/CHHVN-TC ngày 13/4/2017 Về việc trích, quản lý, sử dụng tỷ lệ phí bảo đảm hàng hải được để lại cho các Cảng vụ hàng hải.

- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 1417/CHHVN-TC ngày 17/4/2017 Về việc thực hiện văn bản số 3554/BTC-QLCS ngày 17/3/2017 của Bộ Tài chính; Văn bản số 1551/CHHVN-TC ngày 24/4/2017 của Cục HHVN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2017/TT-BTC.

- Phối hợp với phòng TCHC triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-CHHVN ngày 18/4/2017 của Cục HHVN V/v thanh lý tài sản cố định-Cảng vụ HHTH.

- Báo cáo thống kê theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục trưởng Cục HHVN về việc hướng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải;

- Báo cáo tài chính quý I/2017.

- Phối hợp với phòng Tài chính - Cục Hàng hải Việt Nam trong việc mua sắm, sửa chữa tài sản công

7. Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 303/CHHVN-AT&ANHH ngày 24/01/2017 của Cục HHVN V/v thủ tục cấp phép rời cảng cho tàu biển, phương tiện VR-SB.

- Hướng dẫn cho chủ tàu, thuyền viên thực hiện Văn bản số 658/CHHVN-VTDVHH ngày 23/02/2017 về việc Triển khai sửa đổi, bổ sung năm 2014 của Công ước Lao động Hàng hải (MLC 2006).

- Thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại văn bản số 517/CHHVN-KHCNMT ngày 15/02/2017.

- Phối hợp với phòng Pháp chế, An toàn & Thanh tra Hàng hải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải và xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo Nghị định số 93/2013/NĐ-CP.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục duy trì và làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định, thu đúng, thu đủ phí và lệ phí hàng hải, không để xảy ra trường hợp nào gây phiền hà, sách nhiễu.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2017” ngày 01/11/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam và Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2017” ngày 10/11/2016 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

- Tăng cường kiểm tra tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến Quốc tế và nội địa theo Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 và công văn số 2641/CHHVN-ATANHH ngày 11/11/2011 về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT; công văn số 2674/CHHVN-ATANHH ngày 17/11/2011 về việc kiểm tra tàu biển.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 164/CHHVN-ATANHH ngày 15/01/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tàu biển Việt Nam không duy trì hoạt động của thiết bị LRIT, AIS.

- Bố trí người sử dụng, khai thác hệ thống CNTT thực hiện thủ tục điện tử theo Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT theo yêu cầu nội dung công văn số 614/CHHVN-KHCNMT ngày 22/02/2016.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 1771/CHHVN-KHCNMT ngày 29/4/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 3002/CHHVN-VPIMOVN ngày 27/7/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thu phí IMO.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 632/QĐ-CVHHTH ngày 21/9/2016 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải thi công cầu cảng số 3,4,2A và nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng vào cảng quốc tế Gang thép Nghi Sơn.

- Đôn đốc các tàu, chủ tàu nộp phí IMO theo nội dung công văn số 1828/CHHVN-VPIMOVN ngày 13/5/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2334/CHHVN-VTDHH ngày 09/6/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ.

- Thực hiện công văn số: 273/CTHTHHKV VI-TCHC ngày 23/12/2016 của CTHTHHKV VI về việc bố trí hoa tiêu hàng hải thực tập.

- Thực hiện Kế hoạch số: 5120/CHHVN-TTHH ngày 26/12/2016 của CHHVN về việc thông báo Kế hoạch kiểm thanh tra, kiểm tra năm 2017 của BGTVT.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình biển Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và các công trình khác trong vùng nước quản lý.

- Thực hiện Văn bản số 1372/CHHVN-ATANHH ngày 13/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5/2017.

- Thực hiện Văn bản số 1286/CHHVN-AT&ANHH ngày 07/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc lưu ý điều kiện thời tiết trước khi cấp phép cho phương tiện rời cảng.

- Thực hiện Văn bản số 229/CVHHBT-ATTTHH ngày 06/4/2017 của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc phối hợp, xử lý tàu gây tai nạn.

- Thực hiện Văn bản số 247/CVHHHT-PC ngày 7/4/2017 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về việc phương tiện Thúy Cường 28 tự ý rời cảng Xuân Hải Hà Tĩnh.

- Thực hiện Văn bản số 1386/CHHVN-PC ngày 14/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tàu Posh Venture hoạt động tại vùng biển Việt Nam.

- Thực hiện công văn số 20/CVHHTH-PC ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

- Tham gia xây dựng Phương án bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu Swansea; Quốc tịch: MarshallIsland; Hô hiệu: V7JP6; LOA: 199,99m; DWT: 63.310 tấn vào, rời cảng tổng hợp Nghi Sơn theo chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các tàu đến cảng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

8. Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 của đơn vị.

- Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo quy định.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.

 

Nơi nhận:                                                                                 TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                              TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện;

- Lưu: VT, TCHC.                                                                     Lê Duy Hải

                    

                                                                

In tin   


Các tin khác:
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 2/2017 (09/03/17)
 Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHH Thanh Hóa (07/03/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bàn giao mặt bằng thi công Dự án cho Nhà đầu tư và Lễ ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát (27/02/17)
 Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20/01/17)
 Chi đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Đại hội lần thứ V (16/01/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2016 (23/11/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. (21/10/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2016 (06/10/16)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10 và Quý IV năm 2016 (06/10/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2016 (07/09/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2016 (05/08/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2016 (05/08/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 69 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016)  (27/07/16)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh