Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2016 (05/08/2016)

Ngày 04/8/2016, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7/2016, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2016, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp

 giao ban tháng 8 năm 2016

Ngày 04/8/2016 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau:

Đánh giá cao các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đại diện trong tháng 7/2016 đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng, đại diện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực sở trường của đội ngũ viên chức, người lao động, đóng góp trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 như sau:

1. Phó giám đốc Lê Quang Trung:

- Chỉ đạo phòng PC khẩn trương Lập đề cương dự toán và hoàn thiện các bước thủ tục trình Cục HHVN về thiết lập 5 điểm neo đậu tàu, kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền khu vực Lệ Môn để triển khai thực hiện (hoàn thành trong tháng 8/2016).

- Chủ động xây dựng và thực hiện Kế hoạch trong lĩnh vực mình được phân công nhiệm vụ.

2. Phó giám đốc Nguyễn Duy Dũng:

- Tiếp tục chủ động triển khai phương án PCTT, PCCN và TKCN khi có tình huống xảy ra.

- Triển khai chỉ đạo thực hiện Văn bản số 2975/CHHVN-VP ngày 26/7/2016 của Cục HHVN V/v tăng cường thực hiện công tác PCCC và Cứu nạn, cứu hộ trong ngành GTVT.

- Họp Ban chỉ đạo ISO: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai kế hoạch thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Chủ động xây dựng và thực hiện Kế hoạch trong lĩnh vực mình được phân công nhiệm vụ.

3. Phòng TCHC.

           - Phối hợp với phòng Tài vụ triển khai thực hiện Văn bản số 2560/CHHVN-BCHQS ngày 24/6/2016 của Cục HHVN V/v thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật Dân quân tự vệ và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; và Văn bản số 1274/CHHVN-BCHQS ngày 31/3/2016 của Cục HHVN V/v hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng quân sự.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ CCVC-NLĐ trong đơn vị Văn bản số 2975/CHHVN-VP ngày 26/7/2016 của Cục HHVN V/v tăng cường thực hiện công tác PCCC và Cứu nạn, cứu hộ trong ngành GTVT.

- Báo cáo kết quả quyên góp ủng hộ 2 ngày lương thu nhập vào Quỹ Quỹ Xã hội-từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam theo tinh thần Công văn liên tịch số 79/CHHVN-CĐCHHVN ngày 20/7/2016 của Cục HHVN và Công đoàn Cục HHVN.

- Báo cáo tình hình kết quả xử lý vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính Quý III/2016.

- Rà soát để sửa đổi bổ sung các quy trình QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

- Tiếp tục tuyên tryền và thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành Tiết kiệm chống lãng phí và các VBQPPL liên quan đến CC,VC, người lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với CC,VC, người lao động.

- Tiếp tục thực hiện mua sắm tài sản công.

          - Kỷ niệm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

4. Phòng Tài vụ.

          - Tổng hợp và Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu phí, lệ phí hàng hải tại các Đại diện Lệ Môn và Nghi Sơn đã được giao tại Quyết định số 332/QĐ-CVHHTH ngày 17/5/2016 của Đơn vị. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện theo yêu cầu tại công văn số 2904/CHHVN-TC ngày 20/7/2016 của Cục HHVN v/v chuyển phí bảo đảm hàng hải.

            - Tiếp tục triển khai thực hiện báo cáo thống kê về phí, lệ phí hàng hải theo QĐ số 130/QĐ-CHHVN ngày 12/02/2015 của Cục trưởng Cục HHVN về việc hướng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải.

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ năm 2016.

- Tiếp tục phối hợp với phòng TCHC trong việc mua sắm, sửa chữa tài sản công.

5. Phòng AT.TTHH.

- Khẩn trương khắc phục hết những tồn tại nêu trong Báo cáo số 16/BC-ĐKTr ngày 14/7/2016 của Đoàn kiểm tra - BGTVT và triển khai thực hiện nghiêm túc những ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra - Bộ GTVT và các Văn bản chỉ đạo của Cục HHVN trong công tác kiểm soát tải trọng.

- Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các cảng biển Thanh Hóa; phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa và cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra chặt chẽ hơn nữa.

- Bố trí người phối hợp với các Đại diện hàng ngày kiểm tra, kiểm soát tải trọng các xe ô tô chở hàng ra, vào tại cảng, cương quyết xử lý những hành vi vi phạm xe ô tô chở hàng quá trọng tải theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

- Yêu cầu người được giao nhiệm vụ phối hợp với các Đại diện kiểm tra, kiểm soát tải trọng các xe ô tô chở hàng ra, vào tại cảng phải Lập sổ nhật ký và ghi chép đầy đủ công việc kiểm tra, giám sát tải trọng hàng ngày và phải ký và ghi rõ họ tên.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đã ký quy chế phối hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra tàu biển Việt Nam, phương tiện thủy nội mang cấp tàu VR-SB theo quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của BGTVT và CHHVN. Tăng cường kiểm tra 100% đối với các tàu Việt Nam trước khi xuất cảnh đi nước ngoài để hạn chế tàu bị lưu giữ; tổ chức nghiên cứu các nội dung Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 (CIC 2016) để triển khai thực hiện từ ngày 01/9/2016.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động năm ATGT 2016 ngày 29/12/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam và Kế hoạch số 21/KH-CVHHTH ngày 13/01/2016 của cơ quan.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch PCTT, TKCN, PCCN năm 2016 của đơn vị.

- Phối hợp với các Đại diện tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các phương tiện thi công công trình hàng hải dự án LHD Nghi Sơn, bến cảng Gang thép Nghi Sơn; Nạo vét  luồng tổng hợp cảng Nghi Sơn, theo Phương án BĐATHH đã được phê duyệt.

- Tiếp tục phối hợp Đại diện Lệ Môn kiểm tra, giám sát các hoạt động của phao tiêu báo hiệu, các phương tiện hoạt động trên luồng nhằm phát hiện kịp thời các sự cố về phao, luồng gây mất an toàn hàng hải và ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác cát trái phép..

- Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hàng hải theo Quyết định của số 474/QĐ-CVHHTH ngày 13/7/2016 của Giám đốc CVHHTH đối với Công ty CP cảng Thanh Hóa; Công ty CP CN tàu thủy Hoàng Linh; Kho xăng dầu Quảng Hưng; Trạm quản lý luồng Lệ Môn.

6. Phòng Pháp chế.

- Phối hợp với các Đại diện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới đến các đối tượng quản lý và các đơn vị liên quan trong lĩnh vực hàng hải để phối hợp thực hiện.

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; kết quả nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn; triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 7.

- Các báo cáo Quý III gửi Cục HHVN liên quan đến TTHC.

- Yêu cầu các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt tại các cảng biển cung cấp các Giấy phép hoạt động và Bản kê khai giá dịch vụ đã trình Sở Tài chính để tổng hợp  theo dõi thực hiện.

-Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc lập Báo cáo KTKT công trình: Khảo sát, thiết lập khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực Lệ Môn.

7. Đại diện Nghi Sơn

- Phối hợp với phòng Pháp chế, An toàn & Thanh tra Hàng hải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải và xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo Nghị định số 93/2013/NĐ-CP.

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ hàng ngày để làm thủ tục cho các tàu, điều động các tàu ra, vào cảng, nắm bắt các thông tin bão, ATNĐ, TKCN…

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục duy trì và làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định, thu đúng, thu đủ phí và lệ phí hàng hải, không để xảy ra trường hợp nào gây phiền hà, sách nhiễu.

- Duy trì thường xuyên thực hiện Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2016” ngày 29/12/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam và Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2016” ngày 13/01/2016 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

- Phối hợp với phòng Pháp chế, An toàn & Thanh tra Hàng hải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến những văn bản pháp luật mới đến các đối tượng quản lý.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-CHHVN ngày 11/01/2016 của Cục HHVN v/v triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm 2016.

- Phối hợp với phòng AT&TTHH tăng cường kiểm tra tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến Quốc tế và nội địa theo Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 và công văn số 2641/CHHVN-ATANHH ngày 11/11/2011 về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT; công văn số 2674/CHHVN-ATANHH ngày 17/11/2011 về việc kiểm tra tàu biển.

- Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại công văn số 699/CHHVN-KHCNMT ngày 26/02/2016 về việc thực hiện thủ tục điện tử theo Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 164/CHHVN-ATANHH ngày 15/01/2016 của Cục HHVN về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tàu biển Việt Nam không duy trì hoạt động của thiết bị LRIT, AIS.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 897/CHHVN-TC ngày 09/3/2016 của Cục HHVN về việc thu phí bảo đảm hàng hải và lệ phí ra, vào cảng biển của hoạt động hàng hải nội địa.

- Tổ chức thu đúng, thu đủ các loại phí và lệ phí hàng hải theo quy định.

- Phối hợp với phòng AT&TTHH các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng các xe ô tô chở hàng ra, vào tại cảng phải Lập sổ nhật ký và ghi chép đầy đủ công việc kiểm tra, giám sát tải trọng hàng ngày và phải ký và ghi rõ họ tên người thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 661/CHHVN-TTHH ngày 24/02/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc theo dõi, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về hoạt động hàng hải.

- Bố trí người sử dụng, khai thác hệ thống CNTT thực hiện thủ tục điện tử theo Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT theo yêu cầu nội dung công văn số 614/CHHVN-KHCNMT ngày 22/02/2016.

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình theo yêu cầu nội dung công văn số 810/CHHVN-CTHH ngày 03/3/2016 của Cục HHVN.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 1771/CHHVN-KHCNMT ngày 29/4/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2869/CHHVN-CTHH ngày 18/7/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2336/CHHVN-ATANHH ngày 09/6/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc bảo đảm công tác an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong mùa mưa bão.

- Phối hợp với phòng Pháp chế, An toàn & Thanh tra Hàng hải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải và xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm.

- Đôn đốc các tàu, chủ tàu nộp phí IMO theo nội dung công văn số 3002/CHHVN-VPIMOVN ngày 27/7/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình biển Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và các công trình khác trong vùng nước quản lý.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các tàu đến cảng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

8. Đại diện Lễ Môn.

          - Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ GTVT quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam theo chỉ đạo của CHHVN.

           - Tổ chức trực ban 24/24 giờ hàng ngày để làm thủ tục cho các tàu, điều động  các tàu ra, vào cảng, nắm bắt các thông tin bão, ATNĐ, TKCN…

- Tổ chức thu đúng, thu đủ các loại phí và lệ phí hàng hải theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục duy trì và làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định, thu đúng, thu đủ phí và lệ phí hàng hải, không để xảy ra trường hợp nào gây phiền hà, sách nhiễu.

-       Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tàu thuyền hoạt động trong vùng nước quản lý.

- Đôn đốc các tàu, chủ tàu nộp phí IMO theo nội dung công văn số 3002/CHHVN-VPIMOVN ngày 27/7/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam.

-       Phối hợp với phòng AT&TTHH thường xuyên phân công người trực kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển Lệ Môn.

-       Tiếp tục kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Dự án XHH nạo vét, duy tu, nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn, đồng thời tăng cường các biện pháp BĐATHH, ANHH, phòng, chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

-       Tăng cường xử lý các tàu biển VN không duy trì hoạt động của thiết bị LRIT theo quy định.

-       Phối hợp với phòng AT&TTHH tăng cường kiểm tra các tàu đến cảng theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Cục HHVN, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tàu.

-       Tiếp tục phối hợp với phòng PC thực hiện báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016l; công tác nạo vét xã hội hóa.

-       Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai KH ATGT năm 2016 và KH năm ATGT của đơn vị.

-       Tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thanh Hóa triển khai KH phối hợp kiểm tra giám sát các hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển Lễ Môn giữa Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thanh Hóa.

Trên đây là kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2016. Thừa lệnh Giám đốc, phòng Tổ chức Hành chính trân trọng thông báo để các phòng, đại diện biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                            TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                                   TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng nghiệp vụ;

- Các đại diện;

- Lưu: VT, TCHC.                                

                                                                                                             Lê Duy Hải

Một số hình ảnh nổi bật:

 

 

 

 

 

In tin   


Các tin khác:
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 69 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016)  (27/07/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (27/07/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 7/2016 (11/07/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 6/2016 (14/06/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 6/2016 (10/06/16)
 Tổ chức liên hoan chia tay với đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Nga về nghỉ hưu theo chế độ. (31/05/16)
 Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt chuyên đề. (20/05/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 5/2016 (11/05/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 5/2016 (09/05/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 (21/04/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 4/2015 (15/04/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (14/04/16)
 Chi đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  (31/03/16)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (11/03/16)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 3/2016 (09/03/16)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Anh Phát, Tổ dân phố Bắc hải,

phường Hải thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264


Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh