Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định của Giám đốc CVHHTH về ban hành Kế hoạch nâng cao ý thức, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (11/03/2013)

- Cập nhật 11.3.2013

In tin   


Các tin khác:
 Chỉ thị số 09/CT-BGTVT (21/11/11)
 Triển khai thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành và các nhiệm vụ của Chính phủ trong 6 tháng cuối năm 2011. (05/09/11)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh