Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 02/2018 (12/02/2018)

Ngày 7/2/2018, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2018, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

 THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp 

 giao ban tháng 02/2017 

Ngày 07/02/2018 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 02/2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau:

Đánh giá cao các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đại diện trong tháng 01/2018 đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng, đại diện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực sở trường của đội ngũ viên chức, người lao động, đóng góp trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 như sau:

 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2018

Các phòng, Đại diện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Phân công lịch trực tết Nguyên đán cụ thể, đảm bảo trực 24/24 giờ hàng ngày.

Các phòng, Đại diện tổ chức trực và phối hợp báo cáo tình hinh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất theo yêu cầu của Cục HHVN tại văn bản số 538/CHHVN-ATANHH ngày 05/02/2018. Các Đại diện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải nói chung và các phương tiện neo đậu trong vùng nước cảng biển nói riêng. Chỉ được cấp phép cho tàu rời cảng khi đã được kiểm tra và đảm bảo đủ điều kiện an toàn.

Trưởng các phòng và Đại diện thông báo, quán triệt đến mọi người trong bộ phận mình quản lý trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán phải tuân thủ luật giao thông khi tham gia giao thông. Khi được giao nhiệm vụ trực Tết phải chấp hành trực và làm việc nghiêm túc, nghiêm cấm uống rượu, bia trong ca trực. Sau Tết phải tập trung vào công việc.

Yêu cầu các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện và thuyền trưởng tàu Công vụ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, chấp hành đúng thời giờ làm việc theo quy định, phân công cán bộ trực ban theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nghiêm cấm đi muộn về sớm, làm việc riêng, uống café, ăn sáng ở hàng, quán trong giờ làm việc.

Các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện và thuyền trưởng tàu Công vụ phải trang bị sổ ghi chép để theo dõi hàng ngày, đối với Trụ sở chính giao phòng TCHC chỉ đạo người trực Bảo vệ có trách nhiệm theo dõi ghi chép.

Các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện và thuyền trưởng tàu Công vụ chịu tránh nhiệm nếu để cán bộ thuộc mình quản lý vi phạm về thời gian làm việc nêu trên.

Ban thanh tra nhân dân tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát.

Trong tháng 02/2018, ngoài những nhiệm vụ thuộc chức năng của mình, các phòng và Đại diện cần quan tâm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp QLNN và các Đơn vị kinh doanh VTB và dịch vụ hàng hải năm 2017.

- Căn cứ cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm đối với những tàu do Hoa tiêu dẫn tàu xảy ra mắc cạn (Tàu NIGHT HAWK; GLOVIS MADONNA & TRƯỜNG NGUYÊN 68) làm văn bản yêu cầu Hoa tiêu khắc phục những tồn tại…;

- Chỉ đạo phòng PC hướng dẫn Tổng Cty ĐTXD & Thương mại Anh Phát thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định trước khi xây dựng Bến cảng chuyên dùng phục vụ khu phát triển Gas & LNG (Theo chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 41/CHHVN-KHĐT ngày 05/01/2018).

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với Đại diện Nghi Sơn triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 509/CHHVN-QLKCHTCB ngày 02/02/2018 về việc kiểm tra, giám sát Bến cảng PTSC Thanh Hóa khai thác hàng công ten nơ.

- Chỉ đạo thực hiện văn bản số 446/CHHVN-VTDVHH ngày 31/01/2018 của Cục HHVN về việc rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Chỉ đạo phòng PC, TT-ATANHH và Đại diện Nghi Sơn nghiện cứu và tổ chức thực hiện Quyết định số 12/QĐ-CHHVN ngày 04/01/2018 của Cục HHVN Về việc Bổ sung Quyết định số 1369/QĐ-CHHVN ngày 01/9/2017 của Cục HHVN về việc Công bố mở Cầu cảng số 1, số 2, số 2A thuộc Bến cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

- Chỉ đạo phòng PC và Đại diện Lệ Môn triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 533/CHHVN-QLKCHTCB ngày 02/02/2018 về việc chấp thuận kết quả kiểm định định kỳ cầu cảng số 1&2 cảng Lệ Môn.

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với các Đại diện tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 525/CHHVN-VTDVHH ngày 02/02/2018  về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2017.

- Chỉ đạo các phòng liên quan chủ động tổ chức, phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Quyết định số 2134/QĐ-CHHVN ngày 29/12/2017 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

- Thường xuyên duy trì chỉ đạo phòng PC và các đại diện xử lý các vấn đề liên quan đến các tàu nghi chở hàng bị cấm của CHDCND Triều Tiên theo như chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 98/CHHVN-HTQT ngày 09/01/2018.

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ quy định bảo vệ công trình hàng hải, theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 117/CHHVN-CTHH ngày 10/01/2018.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản số 4503/CHHVN-CTHH ngày 03/11/2017 của Cục HHVN về việc Khai thác Cầu cảng số 2 thuộc Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn.; văn bản số 42/CHHVN-VTDVHH ngày 05/01/2018 của Cục HHVN về việc Quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ 389 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

- Chỉ đạo phòng PC thông báo cho các cơ quan, doanh nghiệp cảng biển, vận tải và các đơn vị liên quan biết nội dung Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 152/CHHVN-KHĐT ngày 12/01/2018 về việc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tai văn bản số 361/CHHVN-KHĐT ngày 25/01/2018 về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam.

- Chỉ đạo phòng PC triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 211/CHHVN-PC ngày 17/01/2018 về việc thực hiện Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

- Chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND TP.Sầm Sơn, UBND huyện Hoằng Hóa và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp những tồn tại trong quá trình thực hiện Dự án XHH nạo vét luồng Lệ Môn và cam kết khắc phục của Chủ đầu tư để báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa và Cục HHVN (Theo Thông báo kết luận số 13/TB-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

- Chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản số 218/CHHVN-CTHH ngày 18/01/2018 của Cục HHVN về việc bổ sung có thời hạn công năng tiếp nhận tàu chở Cong ten nơ tại Cầu cảng số 1, số 3 – Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản số 219/CHHVN-CTHH ngày 18/01/2018 của Cục HHVN về việc công năng tiếp nhận tàu chở hàng lỏng tại Bến cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-CHHVN ngày 16/01/2018 của Cục HHVN Ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 24/01/2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện các quy định về giá dịch vụ tàu lai Chỉ đạo phòng PC chủ trì tổ chức thực hiện và  có văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư & Khoáng sản Đại Dương khẩn trương xây dựng khung giá tàu lai theo Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT.

- Thực hiện quyết định số 2135/QĐ-CHHV ngày 29/12/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam: Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai và phát động đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. (trước ngày 8/2/2018).

- Thực hiện công văn số 117/CHHVN-CTHH ngày 10/1/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v Triển khai Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 qui định bảo vệ công trình hàng hải.

        2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

- Chỉ đạo phòng TT-AT, AN HH tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo yêu cầu của Cục HHVN tại văn bản số 538/CHHVN-ATANHH ngày 05/02/2018.

- Chỉ đạo phòng TT-AT, AN HH tổ chức thực hiện Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT (Theo chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 129/CHHVN-AT&ANHH ngày 19/01/2018).

- Chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản số 72/CHHVN-KHCNMT ngày 08/01/2018 của Cục HHVN về việc Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019.

- Chỉ đạo phòng TT-AT, AN HH triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 229/KH-CHHVN ngày 18/01/2018 của Cục HHVN về Năm An toàn giao thông 2018.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 238/CHHVN-ATANHH ngày 19/01/2018 về việc triển khai các giải pháp để giảm thiểu tai nạn hàng hải.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 268/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2018 về việc trục vớt tàu Đức Cường 06

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 369/CHHVN-ATANHH ngày 25/01/2018 về việc giám sát số lượng thuyền viên, hành khách trên tàu hàng

- Chỉ đạo, đôn đốc khẩn trương trục vớt tàu Đức Cường 06 đảm bảo ATHH và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khu vực Nghi Sơn.

- Chỉ đạo phòng TT - ATANHH lập và triển khai thực hiện kế hoạch ATGT năm 2018.

- Chỉ đạo làm công văn gửi chủ tàu, DN Cảng và các đơn vị liên quan đảm bảo ATGT trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan chủ trì xây dựng Kế hoạch và triển khai các giải pháp đảm bảo ATANHH, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong dịp Tết Mậu Tuất và lễ hội Xuân.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với Đại diện Nghi Sơn, Lễ Môn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới thuyền viên phương tiện VR SB nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATANHH và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Phối hợp trao đổi thông tin giữa các Cảng vụ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm (công văn số 4480/CHHVN-ATANHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 02/11/2017).

3. Phòng Pháp chế

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; kết quả nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn; công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tình hình thực hiện thủ tục điện tử theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP và Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT;

- Chuẩn bị nội dung và chương trình để tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp QLNN tại cảng biển và các Đơn vị kinh doanh VTB và dịch vụ hàng hải năm 2017.

- Phối hợp với Đại diện Nghi Sơn triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 509/CHHVN-QLKCHTCB ngày 02/02/2018 về việc kiểm tra, giám sát Bến cảng PTSC Thanh Hóa khai thác hàng công ten nơ.

- Phối hợp với Đại diện Lệ Môn triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 533/CHHVN-QLKCHTCB ngày 02/02/2018 về việc chấp thuận kết quả kiểm định định kỳ cầu cảng số 1&2 cảng Lệ Môn.

- Chủ trì phối hợp với các Đại diện tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 525/CHHVN-VTDVHH ngày 02/02/2018  về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2017.

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ quy định bảo vệ công trình hàng hải, theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 117/CHHVN-CTHH ngày 10/01/2018.

- Thông báo cho các cơ quan, doanh nghiệp cảng biển, vận tải và các đơn vị liên quan biết nội dung Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 152/CHHVN-KHĐT ngày 12/01/2018 về việc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam.

- Nghiên cứu triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 211/CHHVN-PC ngày 17/01/2018 về việc thực hiện Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

- Chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND TP.Sầm Sơn, UBND huyện Hoằng Hóa và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp những tồn tại trong quá trình thực hiện Dự án XHH nạo vét luồng Lệ Môn và cam kết khắc phục của Chủ đầu tư để báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa và Cục HHVN (Theo Thông báo kết luận số 13/TB-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

- Báo cáo tổng hợp kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp tháng 10 theo yêu cầu của Cục HHVN tại công văn số 2337/CHHVN-PC ngày 15/6/2017 về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp, hiệp hội vận tải địa phương;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải; duy tu, kiểm định cầu cảng, bến cảng… theo Kế hoạch.

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

- Các công việc liên quan đến xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của cơ quan;

- Tổ chức triển khai thực hiện và TTPB Nội quy cảng biển khi được Cục HHVN phê duyệt.

4. Phòng Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về AT, AN hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và PTTNĐ VR-SB; tăng cường kiểm tra 100% đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để tránh lưu giữ ở nước ngoài theo chỉ đạo của BGTVT và CHHVN.

- Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo yêu cầu của Cục HHVN tại văn bản số 538/CHHVN-ATANHH ngày 05/02/2018.

- Tổ chức thực hiện Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT (Theo chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 129/CHHVN-AT&ANHH ngày 19/01/2018).

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 229/KH-CHHVN ngày 18/01/2018 của Cục HHVN về Năm An toàn giao thông 2018.

- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 238/CHHVN-ATANHH ngày 19/01/2018 về việc triển khai các giải pháp để giảm thiểu tai nạn hàng hải.

- Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải theo chỉ đạo của BGVT và CHHVN tại các văn bản như: Chị thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/16/2016 của Bộ trưởng BGTVT và Kế hoạch số 279/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2017 về thực hiện Chị thị số 11/CT-BGTVT; Kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết nguyên đán và Lễ hội xuân 2018 số 5169/CHHVN-AT&ANHH ngày 20/12/2017 của CHHVN; Kế hoạch hành động năm ATGT 2018 số 229/KH-CHHVN ngày 18/01/2018 của CHHVN; Công văn số 238/CHHVN-AT&ANHH ngày 19/01/2018 của CHHVN v/v Triển khai các giải pháp để giảm thiểu tai nạn hàng hải

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế phối hợp; kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến đến 100% tàu biển VN hoạt động tuyến quốc tế khi đi vào vùng biển có nguy cơ cao cướp biển, cướp có vũ trang.

- Triển khai hực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017.

- Chủ trì phối hợp với các Đại diện tăng cường kiểm tra kiểm soát tải trọng tại các Bến cảng theo chỉ đạo của CHHVN tại công văn số 5197/CHHVN-TTHH ngày 22/12/2017 và xử lý các vi phạm theo quy định tại Nghi định số 142/2017/NĐ-CP.

- Triển khai các nhiệm vụ về PCTT&TKCN năm 2018.

- Tiếp tục đôn đốc chủ tàu khẩn trương trục vớt và phê duyệt phương án trục tàu Đức Cường 06 theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 268/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2018.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công.

5. Phòng Tài vụ

- Kê khai quyết toán phí, lệ phí nộp ngân sách nhà n­ước 2017.

- Thực hiện báo cáo chuyển số dư­ dự toán, d­ư tạm ứng, ngân sách nhà n­ước năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán tài chính 2017 theo yêu cầu tại công văn số 360/CHHVN-TC ngày 25/01/2018 của Cục HHVN.

- Thực hiện thanh quyết toán kinh phí điều tra tai nạn hàng hải Tàu Đức Cường 06.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 3678/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017 của Bộ GTVT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2129/QĐ-CHHVN ngày 29/12/2017 của Cục HHVN về việc giao bổ sung dự toán chi phí Cảng vụ Hàng hải năm 2017.

- Triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 5373/CHHVN-TC ngày 29/12/2017 về việc số thu BĐHH được để lại chi năm 2017.

- Triển khai Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 và Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 theo yêu cầu tại công văn số 358/CHHVN-TC ngày 25/01/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu bảo vệ dự toán chi NSNN năm 2018 từ nguồn phí cảng vụ đ­ược để lại chi khi Cục HHVN yêu cầu.

- Phân khai tạm thời Dự toán thu, chi NSNN năm 2018 làm căn cứ kiểm soát chi khi Cục HHVN giao Dự toán.

- Lấy xác nhận số nộp ngân sách nhà nư­ớc năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện báo cáo thống kê theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục tr­ưởng Cục HHVN về việc hư­ớng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải;

6. Phòng Tổ chức Hành chính

- Thực hiện nội dung Công văn số 511/CHHVN-TCCB ngày 02/02/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v bổ sung hồ sơ CCVC năm 2018.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Quốc phòng, quân sự năm 2018 (Báo cáo Cục HHVN trước ngày 10/02/2018)

- Lập Kế hoạch đón Tết Mậu Tuất năm 2018 (Kế hoạch trực Tết, thưởng Tết; kinh phí mua sắm phục vụ Tết...(TV+ TCHC))

- Họp cuối năm (dự kiến thứ 2, ngày 12/02/2018 tức 27/12 Đinh Dậu).

- Tổng vệ sinh cơ quan, treo cờ đón Tết cổ truyền (dự kiến thứ 3, ngày 13/02/2018 tức 28/12 Đinh Dậu - Toàn bộ cơ quan)

- Nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất (từ 14/02 đến hết ngày 20/02/2018, tức 29/12 Đinh Dậu đến hết ngày 05 tháng Giêng Mậu Tuất)

- Tổ chức gặp mặt đầu Xuân (Thứ 4, ngày 21/02/2018 - tức mùng 6 tháng Giêng Mậu Tuất).

- Tổ chức thực hiện Công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 theo chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 141/CHHVN-TCCB ngày 11/01/2018.

- Tham mưu ra Quyết định thành lập Tổ kiểm tra các Đại diện trong công tác kiểm tra, giám sát, làm thủ tục, thu phí, lệ phí hàng hải 6 tháng cuối năm 2017.

- Thường xuyên rà soát cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ gắn với vị trí việc làm để thực hiện đổi mới tổ chức, tinh giản biên chế theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 82/CHHVN-TCCB ngày 08/01/2018.

- Triển khai quán triệt thực hiện văn bản số 517/CHHVN-ATANHH ngày 02/02/2018 của Cục HHVN về việc triển khai thực hiện theo quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông..

- Quán triệt thực hiện văn bản số 344/CHHVN-KHCNMT ngày 25/01/2018 của Cục HHVN về việc Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

- Tham mưu làm việc với Ban chỉ huy quân sự thành phố để triển khai thực hiện thành lập Ban CHQS của đơn vị.

- Thực hiện báo cáo thống kê theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn hệ thống thống kê chỉ tiêu và chế độ báo cáo thông kê ngành hàng hải.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Văn bản QPPL liên quan đến cán, bộ, CC,VC.

- Báo cáo Lao động và thu nhập năm 2017 gửi Cục HHVN và Cục Thống kê Thanh Hóa

- Báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý kiến nghị về thủ tục hành chính Quý I/2018.

7. Đại diện Nghi Sơn

- Tiếp tục thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2312/CHHVN-TTHH ngày 13/6/2017 của CHHVN về việc chấn chỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ;

- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 149/CHHVN-PC ngày 11/01/2018 về việc tàu Tân Cảng 67 hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ngoài khơi vùng biển Việt Nam.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan đến hoạt động hàng hàng hải triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải đến các doanh nghiệp cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu hoạt động tại cảng biển Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, về việc Kiểm tra, cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng yêu cầu cán bộ Pháp chế, An toàn hàng hải thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn;

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các phương tiện thi công công trình hàng hải trong khu vực quản lý theo đúng Phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm;

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 3582/CHHVN-CTHH ngày 06/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khai thác Cầu cảng số 1, số 2, số 2A thuộc Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, Đại diện tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho tàu vào, rời cảng;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 4062/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 10/10/2017 của CHHVN về việc Triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên

- Triển khai thực hiện văn bản số 13214/UBND-THKH ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận địa điểm tập kết vật liệu của Dự án nạo vét bảo dưỡng khu quay tàu và khu nước trước bến 1,2 – cảng Nghi Sơn.

- Triển khai thực hiện văn bản số 4881/CHHVN-HTQT ngày 30/11/2017 của CHHVN về việc Tàu Xin Quang Hai nghi chở than Triều Tiên đang di chuyển đến Việt Nam;

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1979/QĐ-CHHVN ngày 30/11/2017 của CHHVN về việc Quyết định điều chỉnh quyết định 1167/QĐ-CHHVN ngày 4/11/2015 của CHHVN về việc Công bố mở Cầu cảng số 5 thuộc Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 801/QĐ-CVHHTH ngày 24/10/2017 của Giám đốc CVHHTH về việc Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải 70.000 DWT giảm tải vào, rời Cầu cảng số 3 Bến cảng Tổng hợp Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 900/QĐ-CVHHTH ngày 24/11/2017 của Giám đốc CVHHTH về việc Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải 60.000 DWT giảm tải vào, rời Cầu cảng số 5 Bến cảng Tổng hợp Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 4964/CHHVN-KHĐT ngày 06/12/2017 của CHHVN về việc Bổ sung công năng Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn tiếp nhận tàu công ten nơ có thời hạn;

- Triển khai thực hiện văn bản số 4944/CHHVN-CTHH ngày 5/12/2017 của CHHVN Điều chỉnh cỡ tàu tại khu chuyền tải của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tăng cỡ tàu tiếp nhận từ 180.000DWT lên 210.000DWT;

- Triển khai thực hiện TBHH số 347/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18/12/2017 của Tổng Công ty BĐATHH Miền Bắc về thông số kỹ thuật luồng Nghi Sơn;

- Phối hợp triển khai thực hiện Văn bản số 698/CVHHQN-PC ngày 13/12/2017 của Cảng vụ HH Quy Nhơn về việc tàu Cát Tường 26 tự ý rời cảng biển Quy Nhơn;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5178/CHHVN-ĐKTBTV ngày 21/12/2017 của CHHVN về việc Thông báo hủy GCNKNCM không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 21/12/2017;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5169/CHHVN-AT&ANHH ngày 20/12/2017 của CHHVN về việc Bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm và tổ chức phục vụ vận chuyển khách trong dịp Tết, Lễ hội Xuân 2018;

- Triển khai thực hiện văn bản số 520B/CHHVN-KHĐT ngày 22/12/2017 của CHHVN về việc Xem xét chấp thuận chủ trương nạo vét duy tu một số điểm cạn luồng hàng hải Nghi Sơn bằng vốn của doanh nghiệp;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5197/CHHVN-TTHH ngày 22/12/2017 của CHHVN về việc Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5219/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 22/12/2017 của CHHVN về việc Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên; kiên quyết xử lý các trường hợp không khai báo theo đúng quy định;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5229/CHHVN-HTQT ngày 25/12/2017 của CHHVN về việc Tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến các tàu nghi chở hàng bị cấm của CHDCND Triều Tiên;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 994/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của

CVHHTH, Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng BGTVT Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển;

- Triển khai thực hiện Văn bản số 995/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của CVHHTH, về việc Triển khai thực hiện việc thiết lập trật tự an toàn hàng hải trên các tuyến luồng hàng hải trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản số 996/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của CVHHTH, về việc Triển khai thực hiện Thông tư 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa;

- Triển khai thực hiện văn bản số 5279/CHHVN-KHĐT ngày 27/12/2017 của CHHVN về việc Tăng cường, kiểm soát, quản lý cảng biển, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản số 1004/KH-CVHHTH ngày 29/12/2017 của CVHHTH, Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018;

- Triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-CHHVN ngày 16/01/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam Ban hành Kế hoạch hành động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018;

- Xây dựng kế hoạch cho các tàu thuyền neo đậu, làm hàng tại khu vực các cảng biển Nghi Sơn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

- Phân công lịch trực Tết và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức Đại diện Nghi Sơn đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất đảm bảo an toàn. 

8. Đại diện Lễ Môn

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phương tiện VR-SB hoạt động theo đúng vùng cho phép theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 4480/CHHVN-AT, ANHH ngày 02/11/2017.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tuyến luồng và các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc những ý kiến  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “Có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, kể cả khả năng ngăn chặn từ xa” các tàu biển nghi vấn chở các mặt hàng bị cấm của Triều Tiên có hành trình đến các cảng Việt Nam.

- Tổ chức tổng vệ sinh Đại diện chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;

- Phân công cán bộ, nhân viên Đại diện trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;

- Tăng cường đảm bảo trật tự  ATGT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018;

- Phối hợp thực hiện các báo cáo về tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;

- Phối hợp thực hiện báo cáo kết quả triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                           TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                                          TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện (để t/hiện);

- Lưu: VT, TCHC.  
                                                                                                                                                  Lê Duy Hải

 Một số hình ảnh nổi bật:

In tin   


Các tin khác:
 Quy hoạch cảng cạn 2018 (30/01/18)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 01 & Quý I/2018 (08/01/18)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 12/2017 (06/12/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 12/2017 (06/12/17)
 Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức lễ kết nạp đảng viên (06/12/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 11/2017 (08/11/17)
 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 (11/10/17)
 Chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng (11/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10/2017 (06/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 9/2017 (14/09/17)
 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận tàu chở dầu có trọng tải 299.994 DWT vào bến phao nhập dầu (SPM). (24/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)  (28/07/17)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 6/2017 (07/06/17)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Anh Phát, Tổ dân phố Bắc hải,

phường Hải thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264


Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh