Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 12/2017 (06/12/2017)

Ngày 5/12/2017, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2017, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2017, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

 

 THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba tại cuộc họp

 giao ban tháng 12/2017

Ngày 05/12/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 12/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau:

Đánh giá cao các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đại diện trong tháng 11/2017 đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng, đại diện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực sở trường của đội ngũ viên chức, người lao động, đóng góp trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017 như sau:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

Đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn lại của tháng 11/2017 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017, cụ thể:

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

- Chỉ đạo Phòng PC tổ chức nghiên cứu lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc khu vực quản lý (Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại VB số 13207/BGTVT-PC ngày 23/11/2017).

- Chỉ đạo Phòng PC chủ trì phối hợp với Đại diện CVHHTH tại Lệ Môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu Cty CP đầu tư thương mại Thăng Long tạm dừng việc thi công Dự án XHH nạo vét tuyến luồng hàng hải Lệ Môn cho đến khi có chỉ đạo mới của Cục HHVN (VB chỉ đạo của Cục HHVN số 4607/CHHVN-KHCNMT ngày 13/11/2017).

- Chỉ đạo Phòng PC chủ trì phối hợp với Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn tổ chức thực hiện những nội dung của VB số 4589/CHHVN-KHĐT ngày 10/11/2017 của Cục HHVN V/v Luồng nhánh, vũng quay tàu, khu nước trước bến cảng chuyên dùng Nhiệt Điện Nghi Sơn.

- Chỉ đạo Phòng PC căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-CHHVN ngày 22/11/2017 của Cục HHVN V/v điều chỉnh Quyết định số 1084/QĐ-CHHVN ngày 05/11/2014 của Cục HHVN về việc công bố mở Cầu cảng số 3 - Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn yêu cầu Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Đại Dương Thông báo điều kiện khai thác và tổ chức khai thác bến cảng đúng mục đích, đảm bảo ATHH, ANHH, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 1542/CHHVN- CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v Tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các công trình trong vùng nước cảng biển.

- Thực hiện công văn số 4733/CHHVN- VTDVHH ngày 22/11/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện phần mềm quản lý chỉ tiêu thống kê ngành hàng hải.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 574/HQTH-NV ngày 04/5/2017 của Cục Hải quan Thanh Hóa về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

           - Thực hiện công văn số 3417/CHHVN- VTDVHH ngày 28/8/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

          2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

- Chỉ đạo Phòng TT-AT,ANHH tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ GTVT tới các Doanh nghiệp cảng biển, VTB, Doanh nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu, các Doanh nghiệp kinh doanh DV hàng hải được biết để triển khai thực hiện (VB chỉ đạo của Cục HHVN số 4821/CHHVN-KHCNMT ngày 28/11/2017).

- Chỉ đạo Phòng TT-AT,ANHH chủ trì phối hợp với Tổng Cty BĐATHH MB và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các ngư dân, chủ tàu và thuyền viên phương tiện thủy NĐ không neo buộc vào các phao tiêu báo hiệu và nuôi trồng trái phép thủy sản trên tuyến luồng hàng hải (VB chỉ đạo của Cục HHVN số 4781/CHHVN-AT,ANHH ngày 24/11/2017).

- Chỉ đạo công bố kết luận điều tra tai nạn hàng hải tàu Đức Cường 06 sau khi lấy ý kiến tham gia của các bên liên quan về Dự thảo báo cáo điều tra tai nạn hàng hải.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng TT-AT,ANHH theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 857/QĐ-CVHHTH ngày 13/11/2017 trong phạm vi công việc được ủy quyền.

- Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 và kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018.

- Chỉ đạo công tác trục vớt thanh thải tàu Đức Cường 06 chìm đắm trong vùng biển tỉnh Nghệ An.

- Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo Quyết định số 247/QĐ-CVHHTH ngày 11/4/2017.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng Kế hoạch PCTT và TKCN theo hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam tại công văn số 4238/CHHVN-ATANHH ngày 20/10/2017.

- Chỉ đạo phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế PHTKCN trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Rà soát, sửa đổi, bổ sung nếu cần để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế.

- Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa theo Quyết định số 245/QĐ-CVHHTH ngày 11/4/2017.

- Chỉ đạo thực hiện công tác duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã được công bố. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy trình quản lý chất lượng phù hợp.

- Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện duy trì, áp dụng cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018.

- Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban Ban An ninh khu neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 244/QĐ-CVHHTH ngày 11/4/2017.

- Chỉ đạo cập nhật hồ sơ tài liệu Quyết định công bố khu vực neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa. Phổ biến tuyên truyền đến các cơ quan đơn vị liên quan.

- Chỉ đạo phòng TT-AT,ANHH rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiến nghị về Quy chế phối hợp trong công tác PCTT TKCN và ATHH, về Quy hoạch các khu neo đậu, đánh giá các khu neo đậu tránh trú bão, đề xuất, bổ sung vào quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão dự kiến tại khu vực, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam

- Các nhiệm vụ có liên quan:

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận tại các cuộc họp của BCĐ ISO, BCH PCTT &TKCN, Ban An ninh khu neo đậu cho tàu thuyền. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Những trường hợp chây ỳ, không đảm bảo tiến độ, không đảm bảo chất lượng, báo cáo Giám đốc để xử lý.

+ Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

3. Phòng Pháp chế

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ báo cáo tổng kết năm 2017 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018 gửi về phòng TCHC làm cơ sở tổng hợp báo cáo (Theo hướng dẫn chỉ đạo của Cục HHVN tại VB số 4822/CHHVN-VP ngày 28/11/2017).

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tình hình thực hiện thủ tục điện tử theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP và Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT;

- Báo cáo tổng hợp kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp tháng 12 theo yêu cầu của Cục HHVN tại công văn số 2337/CHHVN-PC ngày 15/6/2017 về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp, hiệp hội vận tải địa phương;

- Tiếp tục phối hợp với xí nghiệp khảo sát bảo đảm ATHH Miền Bắc hoàn thiện thực hiện thủ tục công bố khu neo đậu kết hợp tránh trú bão khu vực Lệ Môn;

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

4. Phòng Thanh tra - An toàn, An ninh hàng hải

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ báo cáo tổng kết năm 2017 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018 gửi về phòng TCHC làm cơ sở tổng hợp báo cáo (Theo hướng dẫn chỉ đạo của Cục HHVN tại VB số 4822/CHHVN-VP ngày 28/11/2017).

- Chuẩn bị nội dung báo cáo theo Đề cương của Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu tại VB số 01/ĐTTr ngày 23/11/2017 V/v Hướng dẫn báo cáo Đoàn thanh tra theo Quyết định số 3197/QĐ-BGTVT.

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về AT, AN hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và PTTNĐ VR-SB; tăng cường kiểm tra 100% đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để tránh lưu giữ ở nước ngoài theo chỉ đạo của BGTVT và CHHVN.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải theo chỉ đạo của BGVT và CHHVN tại các văn bản: Kế hoạch hành động an toàn giao thông năm 2017; Chị thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/16/2016 của Bộ trưởng BGTVT và Kế hoạch số 279/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2017 về thực hiện Chị thị số 11/CT-BGTVT; Quyết định số 267/QĐ-CHHVN ngày 14/3/2017; văn bản số 303/CHHVN-AT&ANHH ngày 24/01/2017; số 1702/CHHVN-KHCNMT; số 388/CHHVN-ATANHH ngày 27/9/2017.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế phối hợp; kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến đến 100% tàu biển VN hoạt động tuyến quốc tế khi đi vào vùng biển có nguy cơ cao cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực biển Sulu-Celebes và vùng biển phía Đông đảo Sabah Nam Philipines theo các văn bản chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 93/2013/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 02/TTHH ngày 13/10/2016 của Thanh tra HH-CHHVN và văn bản số 1145/TTr ngày 10/10/2016 của Thanh tra BGTVT.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa thực hiện kiểm tra, kiểm soát tải phương tiện đường bộ theo Kế hoạch phối hợp đã lập và Quy chế phối hợp và báo cáo theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 987/CHHVN-TTHH ngày 17/3/2017; thực hiện xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

- Tiếp tục phối hợp với BCH Bộ đội BP tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm PHTKCNHH KVI; Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa thực hiện Quy chế PHTKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2016 của CHHVN và của đơn vị xây dựng; phối hợp với Đồn BP cửa khẩu cảng Thanh Hóa; BCH BP cửa khẩu cảng Nghi Sơn; Phòng CS Đường thủy tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh cho tàu thuyền hoạt động tại các cảng biển Thanh Hóa theo Quy chế phối hợp số 404/QCPH-ANCB ngày 25/8/2015.

- Hoàn thành báo cáo tai nạn tàu Đức Cường 06 và đôn đốc chủ tàu khẩn trương trục vớt tàu Đức Cường 06 theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 4292/CHHVN-ATANHH ngày 24/10/2017.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động năm giao thông 2017.

- Báo tổng kết tai nạn hàng hải năm 2017 theo quy định tại Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT.

- Báo cáo công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham, nhũng Quý IV/2017 theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác PCTT&TKCN.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công.

5. Phòng Tổ chức Hành chính

- Các báo cáo nghiệp vụ:

+ Báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý kiến nghị về TTHC Quý IV (01/12)

+ B/c Tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (06/12)

+ B/c thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC, người lao động năm 2017.

+ Căn cứ chức năng nhiệm vụ báo cáo tổng kết năm 2017 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tổng hợp báo cáo (Theo hướng dẫn chỉ đạo của Cục HHVN tại VB số 4822/CHHVN-VP ngày 28/11/2017 gửi về Cục trước ngày 08/12/2017).

+ B/c thực hiện QĐ số 2534/QĐ-BGTVT về Quy tắc ứng xử, đạo đức...(25/12)

+ B/c BHLĐ-VSATLĐ năm 2017 (25/12)

+ B/c tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

- Tổ chức Hội nghị CCVC năm 2018 (các báo cáo và công tác chuẩn bị).

- Hướng dẫn đánh giá kê khai tài sản thu nhập năm 2017

- Tổ chức công tác đánh giá CC,VC năm 2017 theo Công văn số 4886/CHHVN-TCCB ngày 30/11/2017 và Quyết định số 1945/QĐ-CHHVN ngày 29/11/2017 của Cục trưởng Cục HHVN (Báo cáo kết quả gửi về Cục HHVN trước ngày 20/12/2017).

- Mua Bảo hiểm và làm đăng kiểm cho Tàu (TCHC, T. trưởng Tàu)

- In Lịch, thiếp chúc mừng năm mới (Hùng)

- Phối hợp với phòng Tài vụ và các phòng, đại diện mua sắm tài sản công cho cơ quan.

- Quét vôi, ve tường rào trụ sở Đông Hương và Đại diện Lễ Môn.

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12

- Tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 4757/CHHVN-TC ngày 23/11/2017 (Báo cáo gửi về Cục HHVN trước ngày 20/12/2017).

- Lập kế hoạch công tác tháng 01 và Quý I năm 2018 (Hải)

- Đặt báo Quý I/2018, mua VPP Quý I/2016 (Nhung)

- Công tác kiểm kê cuối năm (Hùng).

- Tổng vệ sinh cơ quan, treo cờ đón năm mới 2017

6. Phòng Tài vụ

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại của tháng 11;

- Các báo cáo nghiệp vụ tháng 12 và quý IV/2017;

- Chuẩn bị tài liệu bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 khi Cục HHVN yêu cầu;

- Chuẩn bị số liệu phục vụ báo cáo tổng kết năm 2017;

- Công tác kiểm kê ấn chỉ, kiểm kê tài sản cố định cuối năm 2017;

- Chuẩn bị số liệu thực hiện báo cáo quyết toán tài chính năm 2017;

- Báo cáo ấn chỉ quý IV/2017; kê khai nộp thuế tháng 11/2017

- Tiếp tục triển khai các bước công việc tiếp theo các nhiệm vụ chi không thường xuyên được giao năm 2017.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ báo cáo tổng kết năm 2017 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018 gửi về phòng TCHC làm cơ sở tổng hợp báo cáo (Theo hướng dẫn chỉ đạo của Cục HHVN tại VB số 4822/CHHVN-VP ngày 28/11/2017).

- Xây dựng dự toán thu phí, lệ phí hàng hải và chi không thường xuyên từ nguồn phí hàng hải năm 2018 theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 4828/CHHVN-TC ngày 28/11/2017 (Dự kiến ngày 06/12/2017 bảo vệ Dự toán).

- Tổ chức chủ trì phối hợp với các Đại diện triển khai thực hiện đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản phí hàng hải theo quy định; Kê khai đầy đủ số thu các khoản phí phát sinh trong năm 2017 (Theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại VB số 4841/CHHVN-TC ngày 28/11/2017).

- Nghiên cứu Thông tư số 92/2017/TT-BTC để áp dụng thực hiện đảm bảo đúng quy định trong việc lập, phân bổ, điều chỉnh dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm đối với các nhiệm vụ sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí được để lại theo chế độ (Theo hướng dẫn chỉ đạo của Cục HHVN tại VB số 4785/CHHVN-TC ngày 24/11/2017).

- Nghiên cứu để triển khai thực hiện Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018 (theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại VB số 12956/BGTVT-TC ngày 16/11/2017 V/v triển khai Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới).

- Tiếp tục triển khai báo cáo thống kê về phí, lệ phí hàng hải theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục trưởng Cục HHVN về việc hướng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ năm 2017.

- Tham gia công tác Ban chỉ đạo ISO và Ban soạn thảo quy chế nội bộ;

- Phối hợp với phòng TCHC trong việc mua sắm, sửa chữa tài sản công;

- Kế hoạch công tác tháng 1 và quý I/2018.

7. Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn

- Tiếp tục thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2312/CHHVN-TTHH ngày 13/6/2017 của CHHVN về việc chấn chỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc những ý kiến  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “Có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, kể cả khả năng ngăn chặn từ xa” các tàu biển nghi vấn chở các mặt hàng bị cấm của Triều Tiên có hành trình đến các cảng Việt Nam.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1887/QĐ-CHHVN ngày 22/11/2017 của Cục HHVN V/v điều chỉnh Quyết định số 1084/QĐ-CHHVN ngày 05/11/2014 của Cục HHVN về việc công bố mở Cầu cảng số 3 - Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn. Trong quá trình triển khai thực hiện phải tuân thủ Quyết định số 801/QĐ-CVHHTH ngày 24/10/2017 của Cảng vụ HH Thanh Hóa V/v phê duyệt Phương án BĐHH cho tàu có trọng tải 70.000 DWT giảm tải vào, rời Cầu cảng số 3 - Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan đến hoạt động hàng hàng hải triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đến các doanh nghiệp cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu hoạt động tại cảng biển Nghi Sơn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản số 2791/CHHVN-AT,ANHH ngày 12/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải 06 tháng cuối năm và công văn số 2797/CHHVN-AT,ANHH ngày 12/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, tăng cường công tác an ninh và phòng, chống khủng bố;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản số 2687/CHHVN-AT,ANHH ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam, về việc Kiểm tra, cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng yêu cầu cán bộ Pháp chế, An toàn hàng hải thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản số 3582/CHHVN-CTHH ngày 06/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khai thác Cầu cảng số 1, số 2, số 2A thuộc Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, Đại diện tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho tàu vào, rời cảng;

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia thi công các công trình trong vùng nước quản lý;

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 13214/UBND-THKH ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận địa điểm tập kết vật liệu của Dự án nạo vét bảo dưỡng khu quay tàu và khu nước trước bến 1,2 – cảng Nghi Sơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 848/QĐ-CVHHTH ngày 09/11/2017 của GĐ CVHHTH về việc phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo vét luồng nhánh, vũng quay tàu, khu nước trước cầu cảng số 2,3 - Bến cảng container Long Sơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản số 4681/CHHVN-CTHH ngày 17/11/2017 của CHHVN về việc Cầu cảng số 2 - Bến cảng Xi măng Nghi Sơn tiếp nhận tàu hang rời trọng tải đến 5.300 DWT.

- Triển khai thực hiện Văn bản số 4706/CHHVN-CTHH ngày 21/11/2017 của CHHVN về việc Hướng dẫn việc cầu, bến cảng tiếp nhận tàu thuyền có trọng tải lớn hơn thiết kế giảm tải.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 900/QĐ-CVHHTH ngày 24/11/2017 của CVHHTH Về việc phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải 60.000 DWT giảm tải vào, rời Cầu cảng số 5 Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn.

8. Đại diện CVHHTH tại Lễ Môn

- Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dự án nạo vét XHH tuyến luồng Lễ Môn.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phương tiện VR-SB hoạt động theo đúng vùng cho phép theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 4480/CHHVN-AT,ANHH ngày 02/11/2017

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với phòng AT&TTHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc những ý kiến  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “Có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, kể cả khả năng ngăn chặn từ xa” các tàu biển nghi vấn chở các mặt hàng bị cấm của Triều Tiên có hành trình đến các cảng Việt Nam.

- Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch.

 

Nơi nhận:                                                                                      TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                                      TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện (để t/hiện);

- Lưu: VT, TCHC. 

                                                                                                        Lê Duy Hải

Một số hình ảnh nổi bật:

In tin   


Các tin khác:
 Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức lễ kết nạp đảng viên (06/12/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 11/2017 (08/11/17)
 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 (11/10/17)
 Chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng (11/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10/2017 (06/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 9/2017 (14/09/17)
 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận tàu chở dầu có trọng tải 299.994 DWT vào bến phao nhập dầu (SPM). (24/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)  (28/07/17)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 6/2017 (07/06/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 5/2017 (10/05/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 4/2017 (11/04/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 2/2017 (09/03/17)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh