Thông báo cảng vụ
QĐ ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống covid-19 (01/09/2021)

In tin   


Các tin khác:
 Triển khai Đề án của Thủ tướng Cính phủ về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam (19/08/21)
 NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI – 30/7 VÀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI – 30/7 (29/07/21)
 Thông báo văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021 (21/07/21)
 Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (12/01/21)
 Thông báo công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHHTH (28/12/20)
 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (28/12/20)
 QĐ phê duyệt DS thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHHTH (10/12/20)
 Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyền (26/11/20)
 Thông báo về việc bán thanh lý phế liệu từ các tài sản cố định phá dỡ, hủy bỏ (02/11/20)
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (05/10/20)
 Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang gửi Thư ngỏ nhân Ngày Hàng hải Thế giới (02/10/20)
 THÔNG TƯ SỐ 63/2019/TT-BTC NGÀY 09/9/2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (09/04/20)
 Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 (09/04/20)
 Thông báo số tái khoản ngân hàng thanh toán phí, lệ phí hàng hải (01/04/20)
 QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức váo làm việc tại CVHHTH (31/03/20)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh