Khu vực Lễ Môn
DANH MỤC BẾN CẢNG, CẦU CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN LỄ MÔN – THANH HÓA (06/04/2021)

 

TT

Tên bến cảng, cầu cảng

Đơn vị quản lý doanh nghiệp cảng

Chiều dài bến cảng, cầu cảng (m)

Tàu neo đậu làm hàng

Năm công bố đưa cầu cảng, bến cảng vào khai thác

Ghi chú

Tên đơn vị, doanh nghiệp cảng

Địa chỉ đơn vị, doanh nghiệp cảng

Loại hàng

Trọng tải tàu (DWT)

Số Quyết định, văn bản

Ngày, tháng, năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 7, 8: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 0,3m (âm không mét ba).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 7, 8 đến cảng Lệ Môn: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,0m (âm ba mét).

 

 

Cầu số 1

Công ty CP cảng Thanh Hóa

Số 3, Đường Bạch Đằng, Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa

98 m

Tổng hợp

1.000

1315QĐ/PC của BGTVT

24/7/1989

 

Cầu số 2

123 m

Tổng hợp

1.000

Cầu cảng xăng dầu Quảng Hưng

Cty CP xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa

Số 180, Tống Duy Tân, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

28 m

Hàng lỏng

1.000

736/QĐ-CHHVN

14/9/2012

Độ sâu

-1.3m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các phương án bảo đảm an toàn đã được phê duyệt và đang triển khai:

Quyết định số 900/QĐ-CVHHTH ngày 02/8/2019 về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng vào cảng số 5 Bến cảng quốc tế Nghi Sơn;

Quyết định số 932/QĐ-CVHHTH ngày 27/8/2020 về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng vào cảng số 7,8 Bến cảng tổng hợp Long Sơn;

Quyết định số 21/QĐ-CVHHTH ngày 08/01/2021về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng vào cảng số 6 Công Thanh;

Quyết định số 241/QĐ-CVHHTH ngày 25/3/2021về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi nạo vét khu nước trước cảng, xây dựng cầu cảng số 11 bến cảng tổng hợp Quang Trung.

 

Thông tin độ sâu luồng Lệ Môn Thanh Hóa

Lệ Môn 1 50 m - 0.2 m 31/12/2013 Đoạn từ P0 đến P6 (luồng Lệ Môn).
Lệ Môn 2 50 m - 2,3 m 31/12/2013 Đoạn từ P6 đến Cảng Lệ Môn. (luồng Lệ Môn).
In tin   
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Anh Phát, Tổ dân phố Bắc hải,

phường Hải thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264


Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh