Tin tức chung
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 02/2018 (08/03/2018)

Ngày 6/3/2018, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của đ/c Giám đốc Đặng Văn Ba, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018, cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện.

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Đặng Văn Ba

 tại cuộc họp giao ban tháng 3/2018

Ngày 06/3/2018 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc Đặng Văn Ba đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3/2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc, trưởng các phòng, đại diện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các phòng, đại diện, phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Giám đốc Đặng Văn Ba đã kết luận như sau:

Đánh giá cao các đồng chí Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đại diện trong tháng 02/2018 đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng, đại diện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực sở trường của đội ngũ viên chức, người lao động, đóng góp trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các phòng, đại diện và tàu công vụ tiếp tục quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 699/CHHVN-VP về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất.

Phòng PC, phòng TT ATANHH và các đại diện tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 525/CHHVN-VTDVHH ngày 02/02/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ ngày 27/12/2017.

Yêu cầu các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện và thuyền trưởng tàu công vụ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, chấp hành đúng thời giờ làm việc theo quy định, phân công cán bộ trực ban theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong trường hợp viên chức, người lao động xin nghỉ phải được Trưởng phòng, đại diện trực tiếp quản lý xác nhận, gửi về phòng Tổ chức Hành chính giải quyết theo quy định, thời gian nghỉ sẽ trừ vào thời gian nghỉ phép của năm (trừ trường hợp nghỉ do ốm đau, thai sản). Nghiêm cấm đi muộn về sớm, làm việc riêng, uống café, ăn sáng ở hàng, quán trong giờ làm việc. Các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện và thuyền trưởng tàu công vụ chịu tránh nhiệm nếu để cán bộ thuộc mình quản lý vi phạm về thời gian làm việc nêu trên.

Các đồng chí trưởng phòng, trưởng đại diện và thuyền trưởng tàu Công vụ phải trang bị sổ ghi chép để theo dõi hàng ngày, đối với Trụ sở chính giao phòng TCHC chỉ đạo người trực bảo vệ có trách nhiệm theo dõi ghi chép.

Ban Thanh tra nhân dân tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát.

Trong tháng 3/2018, ngoài những nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, các phòng và đại diện cần quan tâm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phó Giám đốc Lê Quang Trung

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với các đại diện tổ chức thực hiện nội dung văn bản số 649/CHHVN-HTQT ngày 12/02/2018 v/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Nghị quyết 2397 của HĐBA Liên hợp quốc.

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại Văn bản số 610/CHHVN-CTHH ngày 08/02/2018 v/v cầu cảng số 1, số 2 - Bến cảng tổng hợp QT Nghi Sơn tiếp nhận tàu trọng tải đến 70.000 DWT giảm tải.

- Tổ chức triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 583/CHHVN-PC ngày 07/02/2018 v/v phê duyệt Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Chỉ đạo phòng PC tổng hợp báo cáo, đánh giá việc thực hiện nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải năm 2017 theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 545/CHHVN-CTHH ngày 05/02/2018 v/v báo cáo Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

- Tổ chức triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 548/CHHVN-HTQT ngày 06/02/2018; Văn bản số 509/CHHVN-KHĐT ngày 02/02/2018 v/v kiểm tra, giám sát Bến cảng PTSC Thanh Hóa khai thác hàng công ten nơ.

- Tổ chức triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 533/CHHVN-QLKCHTCB ngày 02/02/2018 v/v chấp thuận kết quả kiểm định định kỳ cầu cảng số 1, 2 cảng Lệ Môn của Công ty CP cảng Thanh Hóa.

- Khẩn trương hoàn thiện những nôi dung theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại công văn số 416/CHHVN-QLKCHTCB ngày 26/01/2018 v/v thực hiện thông báo KL số 13/TB-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Cục HHVN.

- Chỉ đạo phòng PC chủ trì phối hợp với Đại diện Nghi Sơn kiểm tra, giám sát giá dịch vụ hàng hải tại cảng biển.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 1542/CHHVN- CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v tăng cường quản lý hoạt động xây dựng các công trình trong vùng nước cảng biển.

          - Tiếp tục thực hiện công văn số 4607/CHHVN-QLKCHTCB ngày 13/11/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v tạm dừng thi công Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu, nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn.

          - Thực hiện công văn số 117/CHHVN-CTHH ngày 10/01/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v triển khai Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 quy định bảo vệ công trình hàng hải.

          - Tiếp tục thực hiện công văn số 406/CHHVN-QLKCHTCB ngày 10/02/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định số 33/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2017 của BGTVT.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 574/HQTH-NV ngày 04/5/2017 của Cục Hải quan Thanh Hóa v/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 2358/CHHVN- VTDVHH ngày 16/6/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện Kết luận số 11-KL-TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

           - Tiếp tục thực hiện công văn số 3282/CHHVN-VPIMOVN ngày 17/8/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thu hội phí IMO.

          - Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1432/QĐ-CHHVN ngày 13/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v Quyết định ủy quyền việc thực hiện đăng ký và cấp sổ thuyền viên.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1043/QĐ-CHHVN ngày 20/7/2017 và Quyết định số 2135/QĐ-CHHVN ngày 29/12/2017.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 4733/CHHVN-VTDVHH ngày 22/11/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thực hiện phần mềm quản lý chỉ tiêu thống kê ngành hàng hải.

          - Thực hiện công văn số 98/CHHVN-HTQT ngày 09/01/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến các tàu nghi chở hàng bị cấm của Triều Tiên.

- Thực hiện Thông báo số 13/TB-UBND ngày 18/01/2018 của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền và Phó Cục trưởng CHHVN Nguyễn Đình Việt tại cuộc họp rà soát, xem xét việc dừng thực hiện dự án XHH nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm không sử dụng NSNN tuyến luồng hàng hải Lệ Môn và bàn giao tuyến luồng hàng hải cho UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý theo đề xuất của UBNH tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 12365/UBND-CN ngày 12/10/2017 .

           - Hoàn thiện trình Giám đốc phê duyệt Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc được ủy quyền.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Dũng

- Chỉ đạo phòng TT-ATANHH chủ trì phối hợp với các Đại diện tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 617/CHHVN-ATANHH ngày 09/02/2018 v/v tàu chở gỗ dăm trên boong.

- Chỉ đạo phòng TT-ATANHH phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 1686/UBND-CN ngày 12/02/2018 v/v giao tham mưu vận tải ô tô nước trên địa bàn thành phố Sầm Sơn và huyện Hoằng Hóa.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo yêu cầu của Cục HHVN tại văn bản số 745/CHHVN-ATANHH ngày 27/02/2018 v/v triển khai các giải pháp để giảm thiểu tai nạn hàng hải.

- Đôn đốc Công ty CP vận tải Đức Cường khẩn trương trục vớt tàu Đức Cường 06. Chỉ đạo phòng TT-ATANHH chủ trì phối hợp với Đại diện Nghi Sơn thành lập tổ giám sát hoạt động trục vớt tàu Đức Cường 06 khi quá trình trục vớt được triển khai.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH lập và triển khai thực hiện kế hoạch ATGT năm 2018.

- Tổ chức kiểm tra khảo sát khu vực Nghi Sơn có thể quy hoạch nơi tránh trú bão cho tàu, thuyền để đề xuất báo cáo Cục HHVN xem xét quyết định.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan chủ trì xây dựng Kế hoạch và triển khai các giải pháp đảm bảo ATANHH, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong dịp Tết Mậu Tuất và lễ hội Xuân.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với Đại diện Nghi Sơn, Lễ Môn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới thuyền viên phương tiện VR SB nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATANHH và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Phối hợp trao đổi thông tin giữa các Cảng vụ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm (công văn số 4480/CHHVN-ATANHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 02/11/2017).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với phòng Pháp chế và Đại diện Nghi Sơn, Lễ Môn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho chủ tàu, thuyền viên và ngư dân đảm bảo trật tự trên tuyến luồng hàng hải (công văn số 4781/CHHVN-ATANHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 24/11/2017).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với phòng Pháp chế và Đại diện Nghi Sơn tuyên truyền phổ biến nội dung Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và quản lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Việt Nam tới các đối tượng liên quan (công văn số 4821/CHHVN-KHCNMT ngày 28/11/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam xử lý vi phạm quy định về hoạt động quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng, có dầu từ tàu biển Việt Nam (Nghị định số 142/2017/NĐ-CP - Điều 58)).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với phòng Pháp chế, Đại diện Nghi Sơn, Đại diện Lễ Môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, công tác kiểm soát và thanh tra kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa. (công văn số 5197/CHHVN-TTHH ngày 22/12/2017).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 2016-2020. (Công văn số 4972/CHHVN-ATANHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 06/12/2017).

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH phối hợp với phòng TCHC tham mưu kiện toàn nhân sự: Ban chỉ huy, đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và lập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trình Lãnh đạo cơ quan ban hành.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng Kế hoạch PCTT và TKCN theo hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam tại công văn số 4238/CHHVN-ATANHH ngày 20/10/2017.

- Chỉ đạo phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế PHTKCN trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Rà soát, sửa đổi, bổ sung nếu cần để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế.

- Chỉ đạo thực hiện công tác duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã được công bố. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy trình quản lý chất lượng phù hợp.

- Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện duy trì, áp dụng cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019.

- Chỉ đạo cập nhật hồ sơ tài liệu Quyết định công bố khu vực neo đậu tàu và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa. Phổ biến tuyên truyền đến các cơ quan đơn vị liên quan.

- Chỉ đạo phòng TT ATANHH rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiến nghị về Quy chế phối hợp trong công tác PCTT, TKCN và ATHH, về Quy hoạch các khu neo đậu, đánh giá các khu neo đậu tránh trú bão, đề xuất, bổ sung vào quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão dự kiến tại khu vực, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

3. Phòng Pháp chế

- Các báo cáo nghiệp vụ định kỳ về KHĐT; kết quả nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn; công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tình hình thực hiện thủ tục điện tử theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP và Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT;

- Hàng ngày phối hợp với Đại diện Lệ Môn cử người tăng cường công tác kiểm tra, giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải, các hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Lệ Môn, đặc biệt là giám sát các hoạt động nạo vét cát trái phép, nếu phát hiện được cần kịp thời thông báo và phối hợp với Đồn Biên phòng Lệ Môn để xử lý.

- Duy trì tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 2337/CHHVN-PC ngày 15/6/2017 v/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với các doanh nghiệp, Hiệp hội tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra an toàn cầu cảng, luồng hàng hải khu vực Nghi Sơn và Lệ Môn theo kế hoạch;

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra hoạt động nạo vét cát trên tuyên luồng hàng hải Lệ Môn;

- Tiếp tục thực hiện công tác đăng ký và cấp Sổ thuyền viên;

- Tham mưu cho Giám đốc ban hành Nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa;

- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan.

4. Phòng Thanh tra An toàn an ninh hàng hải

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 617/CHHVN-ATANHH ngày 09/02/2018 v/v tàu chở gỗ dăm trên boong.

- Phối hợp với Đại diện Nghi Sơn tổ chức giám sát quá trình trục vớt tàu Đức Cường 06.

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về AT, AN hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và PTTNĐ VR-SB; tăng cường kiểm tra 100% đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế để tránh lưu giữ ở nước ngoài theo chỉ đạo của BGTVT và CHHVN.

- Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa; các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải theo chỉ đạo của BGVT và CHHVN tại các văn bản như: Chị thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng BGTVT và Kế hoạch số 279/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2017 về thực hiện Chị thị số 11/CT-BGTVT; Kế hoạch hành động năm ATGT 2018 số 229/KH-CHHVN ngày 18/01/2018 của CHHVN; Công văn số 238/CHHVN-AT&ANHH ngày 19/01/2018 của CHHVN v/v Triển khai các giải pháp để giảm thiểu tai nạn hàng hải.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện Quy chế phối hợp; kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến đến 100% tàu biển VN hoạt động tuyến quốc tế khi đi vào vùng biển có nguy cơ cao cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực biển Sulu-Celebes và vùng biển phía Đông đảo Sabah Nam Philipines theo các văn bản chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam. Phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 12 tổ chức ký kết lại Quy chế phối hợp.

- Triển khai thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải theo quy định tại Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với các Đại diện tăng cường kiểm tra kiểm soát tải trọng tại các Bến cảng theo chỉ đạo của CHHVN tại công văn số 5197/CHHVN-TTHH ngày 22/12/2017.

- Tiếp tục phối hợp với BCH Bộ đội BP tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm PHTKCNHH KVI; Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa thực hiện Quy chế PHTKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2016 của CHHVN và của đơn vị xây dựng; phối hợp với Đồn BP cửa khẩu cảng Thanh Hóa; BCH BP cửa khẩu cảng Nghi Sơn; Phòng CS Đường thủy tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh cho tàu thuyền hoạt động tại các cảng biển Thanh Hóa theo Quy chế phối hợp số 404/QCPH-ANCB ngày 25/8/2015.

- Phối hợp phòng TCHC tham mưu ban hành Quyết định thành lập BCH PCTT&TKCN 2018; xây dựng Kế hoạch PCTT&TKCN; tổ chức họp tổng kết công tác PCTT&TKCN.  

- Đôn đốc chủ tàu khẩn trương trục vớt tàu Đức Cường 06 theo yêu cầu của CHHVN tại văn bản số 268/CHHVN-ATANHH ngày 23/01/2018.

5. Phòng Tài Vụ:

- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ cho công tác kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng phí hàng hải năm 2017 theo hướng dẫn của Cục HHVN tại văn bản số 725/CHHVN-TC ngày 23/02/2018 v/v chuẩn bị thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2018.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-CHHVN ngày 29/12/2017 của Cục HHVN v/v giao dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn phí hàng hải năm 2018.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác vào sổ sách các số liệu quyết toán năm 2017;

- Hoàn thành quyết toán kinh phí điều tra tai nạn hàng hải Tàu Đức Cư­ờng 06;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu bảo vệ dự toán chi NSNN năm 2018 từ nguồn phí cảng vụ đ­ược để lại chi khi Cục HHVN yêu cầu;

 -Tiếp tục thực hiện báo cáo thống kê theo QĐ số 1999/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2016 của Cục tr­ưởng Cục HHVN về việc hư­ớng dẫn hiện chế độ báo cáo thống kê ngành hàng hải;

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí quý I/2018;

- Phân khai tạm thời Dự toán thu, chi NSNN năm 2018 làm căn cứ kiểm soát chi khi Cục HHVN giao Dự toán.

6. Phòng Tổ chức Hành chính

- Báo cáo Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017.

- Báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý kiến nghị về thủ tục hành chính Quý I/2018.

- Báo cáo công tác cán bộ theo yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam tại công văn số 743/CHHVN-TCCB ngày 27/02/2018.

- Nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện Văn bản số 28/CV-BHXH ngày 08/02/2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa về việc tiền lương đóng BHXH; BHYT; BHTN đối với người lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Tham mưu triển khai thực hiện Kết luận kiểm tra số 1782/KL-BGTVT ngày 22/02/2018 của Bộ GTVT việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ tại một số Cảng vụ Hàng hải trực thuộc Cục HHVN.

- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu quán triệt thực hiện nội dung của Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 và Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 728/CHHVN-TCCB ngày 23/02/2018.

- Thông báo nghỉ hưu đối với viên chức.

- Trang cấp trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan.

- Phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Tiếp tục cập nhật các VBQPPL liên quan đến CC,VC, các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với CC,VC.

- Đặt báo, mua VPP Quý II/2018

- Lập Kế hoạch tháng 4 và Quý II năm 2018

7. Đại diện Nghi Sơn

- Tiếp tục thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 617/CHHVN-ATANHH ngày 09/02/2018 v/v tàu chở gỗ dăm trên boong.

- Tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện vận tải ra, vào cảng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2312/CHHVN-TTHH ngày 13/6/2017 của CHHVN v/v chấn chỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ công vụ.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan đến hoạt động hàng hàng hải triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải đến các doanh nghiệp cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu hoạt động tại cảng biển Nghi Sơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 2687/CHHVN-AT&ANHH ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v kiểm tra, cấp phép rời cảng cho tàu thuyền rời cảng yêu cầu cán bộ Pháp chế, An toàn hàng hải thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các phương tiện thi công công trình hàng hải trong khu vực quản lý theo đúng Phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 3582/CHHVN-CTHH ngày 06/9/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v khai thác Cầu cảng số 1, số 2, số 2A thuộc Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, Đại diện tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho tàu vào, rời cảng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 4062/CHHVN-ĐKTB&TV  ngày 10/10/2017 của CHHVN v/v triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên; xử lý theo quy định các trường hợp cố tình không khai báo.

- Triển khai thực hiện văn bản số 13214/UBND-THKH ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa v/v chấp thuận địa điểm tập kết vật liệu của Dự án nạo vét bảo dưỡng khu quay tàu và khu nước trước bến 1,2 - Cảng Nghi Sơn.

- Triển khai thực hiện văn bản số 4881/CHHVN-HTQT ngày 30/11/2017 của CHHVN v/v tàu Xin Quang Hai nghi chở than Triều Tiên đang di chuyển đến Việt Nam.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1979/QĐ-CHHVN ngày 30/11/2017 của CHHVN về việc Quyết định điều chỉnh quyết định 1167/QĐ-CHHVN ngày 4/11/2015 của CHHVN v/v công bố mở Cầu cảng số 5 thuộc Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 801/QĐ-CVHHTH ngày 24/10/2017 của Giám đốc CVHHTH v/v phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải 70.000 DWT giảm tải vào, rời Cầu cảng số 3 Bến cảng Tổng hợp Nghi Sơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 900/QĐ-CVHHTH ngày 24/11/2017 của Giám đốc CVHHTH v/v phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải 60.000 DWT giảm tải vào, rời Cầu cảng số 5 Bến cảng Tổng hợp Nghi Sơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 4964/CHHVN-KHĐT ngày 06/12/2017 của CHHVN v/v bổ sung công năng bến cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn tiếp nhận tàu công ten nơ có thời hạn.

- Triển khai thực hiện văn bản số 4944/CHHVN-CTHH ngày 5/12/2017 của CHHVN Điều chỉnh cỡ tàu tại khu chuyền tải của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tăng cỡ tàu tiếp nhận từ 180.000DWT lên 210.000DWT.

- Triển khai thực hiện TBHH số 347/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18/12/2017 của Tổng Công ty BĐATHH Miền Bắc về thông số kỹ thuật luồng Nghi Sơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 5178/CHHVN-ĐKTBTV ngày 21/12/2017 của CHHVN v/v thông báo hủy GCNKNCM không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 21/12/2017.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 520B/CHHVN-KHĐT ngày 22/12/2017 của CHHVN v/v xem xét chấp thuận chủ trương nạo vét duy tu một số điểm cạn luồng hàng hải Nghi Sơn bằng vốn của doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 5197/CHHVN-TTHH ngày 22/12/2017 của CHHVN v/v tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 5219/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 22/12/2017 của CHHVN v/v tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên; kiên quyết xử lý các trường hợp không khai báo theo đúng quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 994/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của CVHHTH, Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 996/CVHHTH-KH ngày 27/12/2017 của CVHHTH, v/v triển khai thực hiện Thông tư 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Thanh Hóa.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 5279/CHHVN-KHĐT ngày 27/12/2017 của CHHVN v/v tăng cường, kiểm soát, quản lý cảng biển, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-CHHVN ngày 16/01/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 238/CHHVN-AT&ANHH ngày 19/01/2018 của CHHVN v/v triển khai các giải pháp để giảm thiểu tai nạn hàng hải.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 369/CHHVN-AT&ANHH ngày 25/01/2018 của CHHVN v/v giám sát số lượng thuyền viên, hành khách trên tàu hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “ có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, kể cả khả năng ngăn chặn từ xa” các tàu biển nghi vấn chở các mặt hàng bị cấm của Triều Tiên có hành trình đến các cảng biển Việt Nam.

- Phối hợp triển khai thực hiện văn bản số 509/CHHVN-KHĐT ngày 02/02/2018 của CHHVN v/v kiểm tra, giám sát Bến cảng PTSC Thanh Hóa khai thác hàng công ten nơ.

- Triển khai thực hiện văn bản số 121/CVHHTH-PC ngày 12/02/2018 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thu phí dịch vụ tại cảng biển và văn bản số 129/CVHHTH-PC ngày 13/02/2018 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa v/v thực hiện các quy định theo khung giá dịch vụ bốc dở container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển : Yêu cầu các tàu, đại lý, đơn vị cung cấp dịch vụ dai dắt cung cấp hóa đơn dịch vụ tàu lai để Đại diện kiểm soát theo đúng khung giá quy định.

- Tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trong khu vực về việc bắn đạn thật trên vùng biển Nghệ An theo TBHH số 95/TBHH-CVHHNA ngày 12/02/2018 v/v khu vực biển cấm hoạt động hàng hải trên vùng biển Nghệ An.

8. Đại diện Lễ Môn

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 617/CHHVN-ATANHH ngày 09/02/2018 v/v tàu chở gỗ dăm trên boong.

- Tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện vận tải ra, vào cảng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải, các hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Lệ Môn, đặc biệt là giám sát các hoạt động nạo vét cát trái phép.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phương tiện VR-SB hoạt động theo đúng vùng cho phép theo ý kiến chỉ đạo của Cục HHVN tại văn bản số 4480/CHHVN-AT ANHH ngày 02/11/2017.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tuyến luồng và các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Lễ Môn.

- Tiếp tục phối hợp với phòng TT ATANHH triển khai kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa và tàu biển Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ các thuyền viên làm việc trên tàu theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cảng biển.

- Tiếp tục tăng cường công tác, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các cảng biển.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc những ý kiến  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “Có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, kể cả khả năng ngăn chặn từ xa” các tàu biển nghi vấn chở các mặt hàng bị cấm của Triều Tiên có hành trình đến các cảng Việt Nam.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2018 tại Đại diện.

- Phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động tại Đại diện Lễ Môn.

Trên đây là kết luận của Giám đốc tại cuộc họp, Phòng Tổ chức hành chính trân trọng thông báo để các phòng, đại diện được biết và thực hiện./.       

Nơi nhận:                                                                                              TL GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, PGĐ (để b/c);                                                KT.TRƯỞNG PHÒNG TCHC

- Các phòng, các đại diện (để t/hiện);                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu: VT, TCHC. 

 

                                                                                                  Lê Thị Thanh Tâm

Một số hình ảnh nổi bật

                                                                                       

 

 

In tin   


Các tin khác:
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 02/2018 (12/02/18)
 Quy hoạch cảng cạn 2018 (30/01/18)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 01 & Quý I/2018 (08/01/18)
  Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 12/2017 (06/12/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 12/2017 (06/12/17)
 Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức lễ kết nạp đảng viên (06/12/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 11/2017 (08/11/17)
 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 (11/10/17)
 Chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng (11/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 10/2017 (06/10/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 9/2017 (14/09/17)
 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận tàu chở dầu có trọng tải 299.994 DWT vào bến phao nhập dầu (SPM). (24/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Họp giao ban tháng 8/2017 (04/08/17)
 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)  (28/07/17)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh