Thông báo cảng vụ
Thông báo triệu tập thi sinh dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại CVHHTH (10/05/2023)

In tin   


Các tin khác:
 Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vào làm việc tại CVHHTH (10/05/23)
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của CVHHTH (28/03/23)
 Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 (13/12/22)
 Thông báo kết quả xét truyển viên chức năm 2022 vào làm việc tại CVHHTH (07/12/22)
 Thông báo thay đổi thời gian dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại CVHHTH (22/11/22)
 Quyết định phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức (11/11/22)
 Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (21/10/22)
 Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2022 (28/09/22)
 Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao (09/06/22)
 Thư ngỏ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ Hàng hải 18/5 (18/05/22)
 Thông báo công nhận kết quả chúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển viên chức năm 2022 vào làm việc tại CVHHTH (05/04/22)
 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (05/04/22)
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022 vào làm việc tại CVHHTH (23/03/22)
 Thông báo văn bản quy phạm pháp luật (28/02/22)
 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 (15/02/22)
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá
Địa chỉ: Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373. 722623 - 02373. 911286 Fax: 02373. 722264

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh